อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

ศรีสะเกษ เปิดค่ายเยาวชน Gen Z รณรงค์ "ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ"

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ เปิดค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน นักรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง Gen Z “เลือกไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ สร้างสุขภาวะที่ดี” จันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.49 น.


ที่ศูนย์นิเวศป่าชุมชนโนนใหญ่ ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนนักรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง Gen Z “เลือกไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ สร้างสุขภาวะที่ดี” จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายการทำงานด้านเด็กและเยาวชน มี นายสมัคร สีหมอก นอภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ อนุกรรมาธิการ การป้องกันและปราบกรามยาเสพติด นายพชร บุญเหลือ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ พร ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมนายพชร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเรียนรู้วิถีของชุมชนที่มีการจัดระเบียบข้อตกลงในการร่วมมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นในหมู่บ้านเอง และหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการควบคุมสิ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ อย่างเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนกลายเป็นต้นแบบชุมชนคนสู้เหล้า โดยมีการแบ่งเป็นฐานเรียนรู้ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ร้านค้าคุณธรรม เป็นร้านค้าที่งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา วันพระ และไม่จำหน่ายให้กับเยาวชนซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ฐานพลังความเข้มแข็งผู้นำชุมชนลดปัจจัยเสี่ยง จะได้เห็นวิสัยทัศน์บทบาทของผู้นำหมู่บ้านมีความกล้าในการทำงานที่ทวนกระแสสังคม แต่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ซึ่งเกิดผลดีกับคนในชุมชนฐานครอบครัวต้นแบบปลอดเหล้า การที่เป็นครอบครัวที่ไม่ดื่มหรือเลือกที่จะเลิกดื่มมาแล้วมีเหตุผลหรือปัจจัยใดและมีผลดีอย่างไร ฐานพลังท้องถิ่นร่วมใจใส่ใจเหล้าบุหรี่ จะเห็นว่าบทบาทของท้องถิ่น อย่าง อบต.มีบทบาทในการหนุนเสริมความเข้มแข็งของตนในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาวะและสภาแวดล้อมที่ดี และฐานพลังปราชญ์ชุมชนลดปัจจัยเสี่ยง ผู้เฒ่า ผู้แก่เล่าประสบการณ์เส้นทางกว่าจะมาเป็นชุมชนคนสู้เหล้าด้วยความร่วมมือของคนชุมชน เพื่อความหวังที่จะเห็นต้นกล้าเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาในสังคมได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างชุมชน สังคมที่ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

โดยสิ่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เด็กและเยาวชนได้เกิดการเรียนรู้นำมาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ด้วยพลังเยาวชน สังคม ชุมชน สภาพแวดล้อมที่ดี และมีความดีเป็นทุนเพื่อสู่ความยั่งยืนต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น