อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

สมุทรสงครามจ้างงานผู้จบใหม่ 1,140 อัตรา

สมุทรสงครามหารือคณะทำงานเรื่องการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย อังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.29 น.


ที่ห้องประชุมศาลากลาง นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รอง ผวจ.สมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ โดยนางภัทรานิษฐ์ ศรีทับทิม จัดหางานจังหวัดฯ หน่วยงานทีเกี่ยวข้องเข้าร่วม

นางภัทรานิษฐ์ กล่าวว่า จ.สมุทรสงคราม มีเป้าหมาย 1,140 อัตรา ขณะนี้มีนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมโครงการ 170 ราย 312 ตำแหน่ง ผู้ประกอบการเข้าร่วม 14 ราย มีตำแหน่งงาน 20 อัตรา เบื้องต้นได้ทำบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างลูกจ้างไปแล้ว 5 ราย ประสบความสำเร็จ 1 ราย 2 รายไม่ผ่านเงื่อนไข ส่วนอีก 2 รายรอการอนุมัติ ดังนั้น เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพิ่มเติมจึงกำหนดจัดให้มีการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่และวันนัดพบแรงงานขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วันที่ 26 พ.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปนายสุพจน์ กล่าวว่า นักศึกษาจบใหม่ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี หากเกิน 25 ปีต้องสำเร็จการศึกษาปี 2562-2563 จบวุฒิการศึกษา 4 กลุ่ม คือมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ม.6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปวส. และปริญญาตรี ส่วนนายจ้างหรือผู้ประกอบการต้องอยู่ในระบบประกันสังคม ห้ามเลิกจ้างลูกจ้างเดิมไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ภายในเวลา 1 ปี กรณีลูกจ้างลาออกระหว่างโครงการให้หาลูกจ้างใหม่ทดแทนได้

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นไปตามโมเดล "รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ่าย"จ่ายคนละครึ่ง โดยรัฐจ่ายโดยตรงเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของเด็กจบใหม่ที่ได้งานทำในโครงการนี้มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 64 รายละเอียดคือ วุฒิ ม.6 ฐานเงินเดือน 9,690 บาท รัฐและเอกชนจ่ายแห่งละ 4,345 บาท, วุฒิ ปวช. ฐานเงินเดือน 9,690 บาท รัฐจ่าย 4,700 บาท เอกชนจ่าย 4,990 บาท, วุฒิ ปวส. ฐานเงินเดือน 11,500 บาท รัฐและเอกชนจ่ายแห่งละ 5,750 บาท วุฒิปริญญาตรี ฐานเงินเดือน 15,000 บาท รัฐและเอกชนจ่ายแห่งละ 7,500 บาท

ผู้จบการศึกษาใหม่สนใจร่วมโครงการให้เข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com ตลอด 24 ชั่วโมง กดเข้าสู่ระบบสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่และคลิกปุ่มลงทะเบียน กรอกข้อมูลต่างๆ จากนั้นให้รอผู้ประกอบการติดต่อกลับ โดยตรวจสอบผลได้ที่ “ตรวจสอบสถานะการสมัครงาน” เมื่อมีการติดต่อกลับให้รอการจัดทำบันทึกข้อตกลง จากนั้นให้รอการอนุมัติจากกรมการจัดหางาน และเมื่อได้รับอนุมัติจากกรมจัดหางานแล้วแต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยให้ไปเปิดบัญชีภายใน 15 วัน แล้วนำเลขที่บัญชีมาเพิ่มในระบบให้เรียบร้อย

นอกจากนี้ยังสามารถลงทะเบียนได้ทางแอพพลิเคชั่น “จ้างงานเด็กจบใหม่” ในระบบปฏิบัติการ App Store และ Google play ส่วนนายจ้างหรือสถานประกอบการสามารถลงทะเบียนร่วมโครงการได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 64

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น