อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

บรรยากาศการฝึกซ้อมย่อยและถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มจพ.

บรรยากาศฝึกซ้อมย่อย ถ่ายภาพหมู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจพ. ทั้ง 3 วิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2562 อังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น.


เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม, 2-8 พฤศจิกายน 2563  เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตปราจีนบุรี  กรุงเทพฯ  และวิทยาเขตระยอง  จัดพิธีฝึกซ้อมย่อยและถ่ายภาพหมู่ ให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีมหาบัณฑิต ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 (2563)  วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนาโดยบรรยากาศในวันฝึกซ้อมย่อยและวันถ่ายภาพหมู่เป็นไปด้วยความอบอุ่น บัณฑิตใหม่ และญาติบัณฑิตมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ทั้ง 3 วิทยาเขต ซึ่งคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้จัดประดับตกแต่งซุ้ม ไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 (2563) ในครั้งนี้
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น