อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

ทม.มาบตาพุดร่วมกับเครือข่ายจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินช่วยเกษตรระยอง

ทม.มาบตาพุด ร่วมกับ มจธ. และGC จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ช่วยเกษตรกรชาวสวนระยองรับมือภัยแล้ง น้ำท่วม น้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่การเกษตร โดยนำร่องที่ชุมชนกรอกยายชาและชุมชนหนองแตงโม พุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.01 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ร่วมกับ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน “มาบตาพุดรวมใจ ฝากน้ำไว้กับแผ่นดิน” ภายใต้โครงการ GC รวมพลังรักษ์น้ำ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งป้องกันน้ำท่วมและปัญหาน้ำเค็มจากทะเลรุกเข้าพื้นที่การเกษตร โดยนำร่องที่ชุมชนกรอกยายชาและชุมชนหนองแตงโม

นายอนุทิน ช่วยเพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “GC ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำของชุมชนในจ.ระยองเป็นอย่างมาก ช่วงต้นปี 2563 จึงได้ลงพื้นที่สำรวจร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งพบว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ชุมชนโซนมาบตาพุดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากฝนตกน้อยลง ทาง GC และเทศบาลฯ จึงได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ เริ่มจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเป็นปีแรกรวม 18 บ่อ และเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารน้ำฯ ที่จัดทำขึ้น จะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงประสานกับ มจธ. เพื่อให้ช่วยแนะนำวิธีการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ตลอดจนการติดตามวัดผลที่ถูกต้องและต่อเนื่องน.ส.วรรณธิดา แสนศิริ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมาบตาพุด กล่าวว่า เทศบาลฯ เสนอให้เริ่มจัดทำในพื้นที่ชุมชนกรอกยายชาและหนองแตงโมก่อน เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนมะม่วงและพุทรา ทั้ง 2 ชุมชนจึงได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ำมากกว่าชุมชนอื่น ๆ โดยในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา หลายสวนมีปริมาณผลผลิตลดลง และยังพบต้นมะม่วงยืนต้นตายเป็นครั้งแรก”

ด้าน ดร.ปริเวท วรรณโกวิท หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (KGeo) มจธ. กล่าวว่า จากการศึกษาแผนที่ธรณีวิทยาและแผนที่น้ำบาดาลของ จ.ระยอง พบว่าชุมชนกรอกยายชาและหนองแตงเมกำลังประสบปัญหาน้ำเค็มรุกเข้าสู่ใต้ดิน ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้ อาจเกิดความเสียหายกับต้นไม้ในสวนเป็นจำนวนมาก“ธนาคารน้ำฯ ที่จัดทำครั้งนี้เป็นแบบระบบปิด ทำหน้าที่เป็นหลุมดักน้ำ และเป็นระบบที่ใช้พื้นที่ไม่มาก จึงสามารถทำในบริเวณที่อยู่อาศัยได้ อีกทั้งยังมีการนำแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) มาช่วยกรองน้ำก่อนที่จะไหลลงสู่ใต้ดิน สำหรับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ไม่ใช่เฉพาะบริเวณสวนที่มีการจัดทำธนาคารน้ำฯ เท่านั้น แต่จะเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ในวงกว้าง เพราะเมื่อน้ำไหลเข้าสู่ระบบธนาคารน้ำฯ น้ำจะไหลลงไปเก็บไว้ที่ชั้นหินอุ้มน้ำ และแผ่ขยายไปยังบริเวณโดยรอบ ซึ่งเมื่อสวนหลายแห่งทำธนาคารน้ำฯ ในพื้นที่ของตน น้ำก็จะไหลเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่าย จนสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่วงกว้าง สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วม และช่วยผลักดันน้ำเค็มที่กำลังรุกล้ำเข้ามาในชั้นใต้ดินของพื้นที่มาบตาพุดได้” ดร.ปริเวท วรรณโกวิท กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น