อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

พัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เปิดฝึก-ทดสอบฝีมือเพิ่มทักษะช่างอาชีพ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เปิดอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชน์ขนาดเล็ก ให้แก่พนักงานช่าง ช่างรับเหมาทั่วไป ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพแรงงาน ศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.34 น.


นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ได้เปิดการฝึกอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชน์ขนาดเล็ก ในหลักสูตร 30 ชม. 2 รุ่น รวม 50 คน ให้แก่พนักงานช่าง ช่างรับเหมาทั่วไป ผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้ว่างงาน เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพกำลังแรงงาน เพิ่มทักษะด้านช่าง เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการประเมินรับรองความรู้ความสามารถหากผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านทักษะช่างต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมทดสอบฝีมือ ต้องการ Up Skill หรือ Re Skill และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อเพิ่มทักษะและความน่าเชื่อมั่นในตลาดแรงงาน สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครเข้าร่วมการฝึกได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ โทร. 0-4561-5864 ในวันและเวลาราชการ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น