อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

มทร.ศรีวิชัย ผุดไอเดียย้อมผ้าด้วยใบหูกวาง-ใบสัก

มทร.ศรีวิชัย คิดค้นวิธีการย้อมผ้าด้วยใบหูกวางและใบสักเป็นครั้งแรก สร้างทางเลือกการใช้วัตถุดิบสีสวยจากธรรมชาติ ศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.03 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.นวัตกร อุมาศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา พร้อมด้วยอาจารย์ เละนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้บูรณาการกับรายวิชาภูมิปัญญาไทยเพื่อการออกแบบแฟชั่น และรายวิชาแนวคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสร้างจิตสำนึกอย่างมีคุณค่า เพื่อสร้างมูลค่าของที่มีอยู่ ได้คิดค้นการย้อมผ้าด้วยใบหูกวางและใบสักขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายภายใน มทร.ศรีวิชัย และยังเก็บเศษไม้แห้งที่ร่วงหล่นตามพื้นมาเป็นฟืนแทนการใช้แก๊สสำหรับกรรมวิธีในการย้อมผ้านั้น เริ่มตั้งด้วยการตั้งน้ำให้เดือด นำใบหูกวางสด และ ใบสักสด มาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ ลงต้มเป็นเวลา 1 ชม. หรือสังเกตสีของน้ำ จากนั้นนำน้ำสีมากรอง แล้วต้มต่อพอร้อนมีควันไม่ถึงกับเดือด ใส่เกลือแกง นำผ้าที่มัดเตรียมไว้ลงย้อมในน้ำสีนานประมาณ 1 ชม. หมั่นพลิกผ้าให้ถูกน้ำย้อมสม่ำเสมอกันทุกๆ 10 นาที นำผ้าที่ได้ลงไปย้อมกับสารช่วยติดสี และล้างน้ำให้สะอาด แล้วนำไปตาก ก็จะได้ผ้ามัดย้อมสีสวยจากใบหูกวางและใบสักสีจากธรรมชาติ สามารถนำไปตัดเย็บได้รูปแบบที่ต้องการทั้งนี้ทางผู้ประกอบการหรือชุมชนที่สนใจเทคนิคการย้อมสีผ้าด้วยใบหูกวางและใบสัก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.นวัตกร โทรศัพท์ 09-9989-1942

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น