อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

14พ.ย.'วันเบาหวานโลก' โรคร้ายที่หลายคนไม่อยากเป็น

รู้หรือไม่?.. ทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปั ถูกตั้งขึ้นเป็น "วันเบาหวานโลก"  เสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น.


"เบาหวาน" ชื่อนี้หลายคนคงรู้จัก อีกสาเหตุอีกหลายๆโรคร้ายที่หลายคนไม่อยากเป็น อีกทั้งอาการป่วยด้วยโรคดังกล่าว ทำให้ผู้ป่วยต้องเผชิญกับความยากลำบากในการใช้ชีวิต ทั้งการควบคุมอาหาร ทานยาเป็นประจำ หรือต้องพบเเพทย์

ดังนั้น จึงมีการจัดตั้ง "วันเบาหวานโลก" ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยความร่วมมือจากสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (IDF) องค์การอนามัยโลก (WHO) และสหประชาชาติ (UN) โดยกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก เพราะเป็นวันเกิดของ Frederick Banting ผู้ค้นพบอินซูลินใน พ.ศ. 2465 ยาฉีดลดน้ำตาลในเลือดที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานในปัจจุบัน

สำหรับ "สัญลักษณ์ของวันเบาหวานโลก" มีลักษณะเป็นวงกลมสีฟ้า โดยวงกลม คือ สัญลักษณ์แห่งชีวิต สุขภาพ และการร่วมมือกัน ส่วนสีฟ้า เป็นสีที่สื่อถึงท้องฟ้าทั่วทั้งโลก สัญลักษณ์วงกลมสีฟ้าในวันเบาหวานโลกจึงมีความหมายถึงการร่วมมือกันของคนทั้งโลกเพื่อต้านภัยจากโรคเบาหวาน ภายใต้ชื่อของสัญลักษณ์ที่เรียกกันว่า "United for Diabetes" ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยเบาหวาน 

โดยการจัดงานในปี 2020 ภายใต้ธีมพยาบาลกับเบาหวาน  (The Nurses and Diabetes) มุ่งเพิ่มบทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน เนื่องจากพยาบาลมีบทบาทสำคัญของทีมของการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เช่น คัดกรองเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน ให้คำแนะนำผู้ป่วยหรือผู้ดูแล เป็นต้น 

ทั้งนี้ สำหรับ "โรคเบาหวาน" สามารถป้องกันได้ด้วยตนเอง โดยการดูแลสุขภาพ กินอาหารที่มีประโยชน์ หมั่นออกกำลังกาย และพยายามอย่าให้มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานหรืออ้วน หากทำได้ตามนี้ครบทุกข้อ ความเสี่ยงโรคเบาหวานก็จะลดลงจนอาจจะเป็นศูนย์อีกด้วย...คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น