อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

ศรีสะเกษสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย

ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย อังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.08 น.


ที่ห้องประชุม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วม

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ กล่าวว่า ด้วยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นสถานศึกษาแกนนำภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์ประสานงาน เพื่อขยายผลสถานศึกษาให้เป็นเครือข่ายปลูกพลังบวกฯ ทั้งจังหวัดศรีสะเกษ 20 โรงเรียน ในรุ่นที่ 1 มีการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการมาตั้งแต่ปี 2562 และในปี 2563 ได้มีการขยายผลการดำเนินงานเพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนดังนั้นจึงได้มีการคัดเลือกสถานศึกษาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการปลูกพลังบวกฯ 26 โรงเรียน ในรุ่นที่ 2 ขึ้น จึงมีการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับปฐมวัย 140 คน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมในโครงการปลูกพลังบวกฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานการศึกษาหลายหน่วยงานในจังหวัดศรีสะเกษ เข้ามาเป็นตัวแทนสถานศึกษาในการขยายผลโครงการปลูกพลังบวกฯ ประกอบด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1-4 อบจ.ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น