อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

สมุทรสาครจัดงาน"นัดพบแรงงานเด็กจบใหม่"

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร จัดงาน "นัดพบแรงงานเด็กจบใหม่" (Co-Payment) สำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่ว่างงาน ในวันที่ 23 พ.ย. 63 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ห้างเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย พุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.17 น.


นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร จัดงาน "นัดพบแรงงานเด็กจบใหม่" (Co-Payment) สำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่ว่างงาน (ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรี) และนายจ้าง สถานประกอบการที่ต้องการรับนักศึษาจบใหม่เข้าร่วมงาน ขึ้นในวันที่ 23 พ.ย. 63 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ห้างเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทำงาน รวมทั้งช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้จบการศึกษาใหม่ที่ว่างงาน คนหางานทั่วไป เข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-836223-5 ต่อ 101-105.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น