อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

'ป่อเต็กตึ๊ง'มอบผ้าห่มช่วยภัยหนาวให้ชาวแพร่-พิจิตร

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ห่วงใยผู้ประสบภัยหนาว จัดทีมลงพื้นที่มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 43 จังหวัด พุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.31 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบหมายให้ นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ นายอรัณย์ โตทวด รองผู้จัดการมูลนิธิฯ นายพินัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และทีมงานสังคมสงเคราะห์ จัดทีมออกเดินทางมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารภาคเหนือ และภาคอีสาน ประจำปี 2563 พร้อมประสานมูลนิธิและสมาคมจีนประจำจังหวัด เป็นผู้แทนในการมอบผ้าห่มเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยหนาวในภาคและพื้นที่อื่น ๆ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 43 จังหวัด พร้อมมอบศาลาที่พักผู้โดยสารรวม 8 หลัง และถังบรรจุน้ำเพื่อการบริโภค รวม 28 ถังในพื้นที่ที่ขาดแคลน รวมมูลค่าการดำเนินงานในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 26.2 ล้านบาทนายอรัณย์ โตทวด รองผู้จัดการมูลนิธิฯ มอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยไร่ อ.เด่นชัย และบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย มูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี
 


และในวันเดียวกันนี้ นายพินัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ฯ ได้มอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บริเวณวัดวังกระดี่ทอง ตำบลย่านยาว และตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมี นายยงยุทธ โชตยะกุล ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพิจิตรสามัคคีการกุศล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย มูลนิธิพิจิตรสามัคคีการกุศลสงเคราะห์ เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี รวมจำนวนชุดผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่ออกแจกจ่ายในวันนี้ทั้งสิ้น 1,500 ชุด 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น