อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

"ดร.ยุทธพล"ตรวจเยี่ยมองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชียงใหม่ 

"ดร.ยุทธพล อังกินันทน์" ที่ปรึกษา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่ ตามนโยบายที่ "วราวุธ ศิลปอาชา" รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.30 น.


เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่ ตามนโยบายที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายไว้ โดยมีนายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์  พร้อมด้วย ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา นายฉัตรทอง  เจือจันทร์ หัวหน้าส่วนรวบรวมพันธุ์และจัดการพืชมีชีวิต ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการอนุรักษ์ วิจัย สร้างการเรียนรู้ และให้บริการความรู้ทางด้านพืชพรรณของประเทศ ปัจจุบันมีเป้าหมายในการขยายแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์ไม้นอกถิ่นที่อยู่อาศัย ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ในโอกาสนี้ ดร.ยุทธพล เยี่ยมชมการจัดแสดงผลการวิจัย และเยี่ยมชมทางเดินชมป่าลอยฟ้า Canopy Walkway ด้วย

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น