อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

ชมรมเพื่อนแบดจัดแข่งขันแบดมินตันอาวุโส "บานไม่รู้โรย"ครั้งที่ 3

ชมรมเพื่อนแบดจัดแข่งขันกีฬาแบดมินตันอาวุโส “บานไม่รู้โรย” ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “ยิ่งแก่ยิ่งเก่ง”มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายและเสริมสร้างความสามัคคี จันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.58 น.


ที่โรงยิมแบดมินตัน สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ชมรมเพื่อนแบดได้จัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันอาวุโส “บานไม่รู้โรย” ครั้งที่ 3 ดำเนินการจัดแข่งขันโดย นายจงศักดิ์ สุวณิช และนายศรายุ บรรเทาวงษ์ ประธานจัดการแข่งขัน มีนักกีฬาแบดมินตันอาวุโสทั้งชาย-หญิงจากทั่วประเทศ เข้าร่วมจำนวนมาก โดยแบ่งการเป็นประเภท 2 ประเภท คือ ประเภทคู่ทั่วไป อายุรวม 90 ปี 100 ปี 110 ปี 120 ปี 130 ปี 140 ปี และประเภทคู่ผสม อายุรวม 90 ปี และ 100 ปี โดยผู้ที่แข่งขันชนะเลิศได้รับรางวัลม้ามังกรถือลูกแบด และรองชนะเลิศได้รับเหรียญรางวัล ภายใต้แนวคิด “ยิ่งแก่ยิ่งเก่ง” (Better and Smart at old)  ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักแบดที่มีอายุมากที่สุดคือ นายสุวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ อายุ 77 ปี เดินทางมาจาก จ.หนองคาย และเป็นนักแบดที่มาไกลสุดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุเทพ ปาละวัน อดีตแชมป์กีฬาเขต ปัจจุบันอายุ 65 ปี เป็นนักแบดที่มาไกลที่สุดทางภาคใต้คือจังหวัดสตูล นายมาโนช แพงมงคล อายุ 72 ปี จาก อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

การจัดการแข่งขันแบดมินตันอาวุโสดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักกีฬาแบดมินตันอาวุโสตั้งแต่อายุ 35 ปีขึ้นไป ได้ใช้เวลาว่างได้ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ปราศจาคโรคภัยไข้เจ็บ ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วย ด้านผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุจากทั่วประเทศ กล่าวว่า การเล่นกีฬาแบดมินตันเหมาะสมกับผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นกีฬาที่ไม่ต้องมีการปะทะกัน ทำให้การบาดเจ็บง่าย ซึ่งนอกจากจะทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยบ่อยแล้ว ยังเป็นการได้พบปะแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพและมาจากทั่วประเทศอีกด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น