อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

วัดบรรไดทองเชิญร่วมทอดผ้าป้าสามัคคีเพื่อการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบรรไดทอง ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จัดจ้างครูให้เพียงพอกับนักเรียนและสื่อการเรียนการสอน อังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.43 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน องค์กรชุมชม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดบรรไดทอง ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อจัดจ้างครูให้เพียงพอกับนักเรียน จัดหาสื่ออุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในวันที่ 26 ธ.ค. 63 เวลา 10.00 น. จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงกัน

โดยมี พระครูสุกิจจานุรักษ์ ดร.พระชยุตม์ ดอกกุหลาบ (เจ้าคณะตำบลวังยาง เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย) เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์, พระครูภัทรกิตติสาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวังยาง เจ้าอาวาสวัดสัปรสเทศ ประธานฝ่ายสงฆ์, พระครูสุวรรณวิสุทธาจาร (เจ้าอาวาสวัดบรรไดทอง) รองประธานฝ่ายสงฆ์
 


ทั้งนี้ พระครูสุกิจจานุรักษ์ ได้มอบวัตถุมงคลหลวงตาจวน อดีตเจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย และ หลวงปู่นาม อดีตเจ้าอาวาสวัดน้อยชมพู่ พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ไว้สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย

สำหรับโรงเรียนวัดบรรไดทอง ปัจจุบันมี นางลัดดาวัลย์ เพชรนิล เป็นรักษาการ ผอ. มีข้าราชการครู 3 คน ครูอัตราจ้างสอน 1 คน มีเด็กนักเรียนระดับชั้น อ.2 - ป.6 จำนวน 66 คนทำให้บุคลาการในการดูแลนักเรียนได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร คณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน จึงปรึกษาร่วมกัน จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาขึ้นดังกล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น