อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

สุพรรณฯมอบประกาศเชิดชูเกียรติผู้บวชใจ รักษาศีล งดเหล้าเข้าพรรษา

สุพรรณบุรี มอบประกาศเชิดชูเกียรติผู้บวชใจ รักษาศีล งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ยกย่องคนงดเหล้าจนครบพรรษา พุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.22 น.


ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมอบประกาศเชิดชูเกียรติผู้บวชใจ รักษาศีล งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563 จำนวน 60 ราย และเชิดชูเกียรติคณะทำงาน 32 ราย

สืบเนื่องจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก และเครือข่ายประชาชนงดเหล้าจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เพื่อทำหน้าที่ในการจัดเวทีเคลื่อนไหวทางสังคม ค้นหาเครือข่ายภาคีความร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์ขบวนการภาคประชาชนให้ผู้คนที่อยู่ในจังหวัด ลุกขึ้นมาทำกิจกรรม งด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่นอกจากนี้ยังทำหน้าที่หนุนเสริม ด้านข้อมูล ข่าวสาร วิชาการจัดทำสื่อและอื่นๆ ที่เห็นว่าสอดคล้องกับกลุ่มกิจกรรม ในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ลดนักดื่มหน้าเก่า และลดปัญหาจากแอลกอฮอล์โดยใช้วาระจากงานบุญประเพณี โดยเฉพาะกิจกรรมชวนคนบวชใจงดเหล้าเข้าพรรษา ทั้งระดับนโยบายจากหน่วยงานต่างๆ ระดับงานเครือข่ายชุมชนตำบล อำเภอ ตลอดจนระดับการสื่อสารระหว่างบุคคล ภายใต้แนวคิด “ออกพรรษาลาเหล้า ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง มีสติพร้อมสู้ทุกวิกฤติ ฉลองชัยคนหัวใจหิน ชื่นชมคนหัวใจเหล็ก เชิดชูคนหัวใจเพชร” ด้วยแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมชวนคนบวชใจงดเหล้าเข้าพรรษา ตามโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา และยกย่องคนงดเหล้าจนครบพรรษา ในระดับพื้นที่เรียนรู้ โดยมีจำนวนผู้บวชใจงดเหล้าเข้าพรรษาจำนวน 100 คน ประหยัดเงินในช่วง 3 เดือน ได้จำนวน กว่า 553,730 บาท

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น