อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โอกาสดีสำหรับนักลงทุน

รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวที่จังหวัดอุดรธานีเป็นแห่งแรกเพื่อให้เป็นยุทธศาสตร์จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.


รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวที่จังหวัดอุดรธานีเป็นแห่งแรกเพื่อให้เป็นยุทธศาสตร์จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งกับถนนสายระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก

นิคมอุตสาหกรรม​อุดรธานี​เป็น Cluster หลักของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยี มีการนำหลัก Eco Industrial มาใช้ในการพัฒนานิคมฯ มุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเป็นการรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากยางพารา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานีเพิ่มขึ้นและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ตลอดจนรองรับการขยายการลงทุนด้านอุตสาหกรรมจากต่างประเทศอีกด้วย

นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีเกิดจากความร่วมมือระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนด้านสาธารณูปการ กับบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและพัฒนาโครงการเพื่อให้บริการแก่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้แก่กิจการต่างๆที่เข้ามาลงทุนในนิคม มีมูลค่าการลงทุนพัฒนาโครงการฯประมาณ 2,900 ล้านบาทนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีตั้งอยู่ที่ตำบลโนนสูงและตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บนเนื้อที่ประมาณ 2,219 ไร่ ที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้กับศูนย์กลางการคมนาคมหลัก ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ระยะทาง 20 กิโลเมตร สถานีรถไฟหนองตะไก้ ระยะทาง 3 กิโลเมตร และมีระบบถนนเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคอื่น พร้อมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่สะดวก คาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนไม่น้อยกว่า 74,000 ล้านบาท เกิดการจ้างงานไม่น้อยกว่า 16,900 คน

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ปี 2563-2565 ดำเนินการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าให้เช่า ให้บริการรับและจ่ายตู้คอนเทเนอร์ ให้บริการเปิดตู้และบรรจุตู้คอนเทเนอร์สำหรับสินค้านำเข้า-ส่งออกผ่านแดน และมีการขออนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรและพร้อมให้ใช้บริการ การให้บริการ Truck Terminal และการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยระบบขนส่งทางรางเชื่อมกับสถานีรถไฟหนองตะไก้ ระยะที่ 2 ปี 2565-2568 พัฒนาระบบรางภายในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟหนองตะไก้ และเป็นผู้ให้บริการขนส่งแบบ Freight Forwarder อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงภาคขนส่งระหว่างนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี กับ ลาว กัมพูชา และจีนนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ กนอ. เปิดเผยว่า นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีได้พัฒนาโครงการไปแล้วกว่าร้อยละ 50 โดยเฉพาะในระบบสาธารณูปโภค คาดว่าในปี 2564 จะสามารถเปิดให้บริการได้ ซึ่งเชื่อว่าหลังเปิดให้บริการจะทำให้มีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในจังหวัดอุดรธานีประมาณ 22,000 ล้านบาท มีการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 20,000 คน สามารถสร้างรายได้ด้านภาษีอากรให้กับภาครัฐได้ถึงประมาณ 15,000 - 20,000 ล้านบาทต่อปี

จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงที่มีระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตร ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลำภู 46 กิโลเมตร จังหวัดหนองคาย 50 กิโลเมตร จังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงที่มีระยะทางเกิน 100 กิโลเมตรได้แก่ จังหวัดเลย 120 กิโลเมตร จังหวัดขอนแก่น 120 กิโลเมตร จังหวัดสกลนคร 160 กิโลเมตร จังหวัดบึงกาฬ 200 กิโลเมตร จังหวัดนครพนม 240 กิโลเมตรในช่วงระหว่างวันที่ 1-12 ธ.ค. 63 นี้ จังหวัดอุดรธานีมีการจัดงานใหญ่คืองานทุ่งศรีเมืองประจำปี 2563 ซึ่งการจัดงานในปีนี้เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 61 ที่นักท่องเที่ยวรู้จักดี เมื่อมีโอกาสไปท่องเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานีกันแล้ว น่าจะหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี​เผื่ออาจจะมีลู่ทางในการลงทุนในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ตอนบนกัน

.........................................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น