อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานเรือแก่ราษฎรอุตรดิตถ์

ผล ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบเรือพระราชทาน แก่ราษฎรในพื้นที่ ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.25 น.


ที่ร้านอาหารระเบียงน่านเขื่อนสิริกิติ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบเรือพระราชทาน พร้อมด้วยหนังสือกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์และไม้พายเรือพระราชทาน แก่ นายณรงค์ เนตรจ๋อย และนายวิโรจน์ พรมทอง ราษฎรในพื้นที่ ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ตามที่เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่​ 4 หมายเลข​ 2308-(ทร.) ซึ่งปฏิบัติภารกิจให้กับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมีกำหนดการเสด็จ เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการอนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัด จ.อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร และพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 3-10 ต.ค.63 ได้ประสบอุบัติเหตุเครื่องร่อนลงจอดฉุกเฉินในลำน้ำน่าน ที่เขื่อนสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 8 ต.ค.63 และได้รับความช่วยเหลือจากราษฎรทั้งสองท่าน ซึ่งได้ขอยืมเรือเพื่อนบ้านมาช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุดังกล่าวราษฎรชาว จ.อุตรดิตถ์ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความห่วงใยของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรโดยชาวอุตรดิตถ์ ขอปวารณาและปฏิบัติตนว่าจะประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาท ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และผนึกพลังร่วมกันธำรงรักษาพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคงสืบไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น