อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

รองอธิบดีกรมชลฯ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมปล่อยขบวนรถขนย้ายเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.16 น.


ที่สำนักชลประทานที่ 16 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน (ฝ่ายก่อสร้าง) และ นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน (ฝ่ายบำรุงรักษา) ลงพื้นที่ประชุมติดตามความพร้อม การรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ปี 2563 พร้อมปล่อยขบวนรถขนย้ายเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที โดยมีคณะผู้บริหารกรมชลประทาน ทั้งจากส่วนกลาง และในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วม

นายประพิศ กล่าวว่า การปล่อยขบวนรถขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ เพื่อเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก รัฐบาล โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบาย ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการป้องกัน และบรรเทาภัยพิบัติอุทกภัย เตรียมความพร้อมให้สามารถดำเนินการป้องกันมิให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน สามารถเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติในพื้นที่ได้ทันท่วงทีสำหรับสถิติการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยทั่วไปจะเกิดในช่วงเดือน ต.ค. - ม.ค.ของทุกปี โดยการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลของกรมชลประทาน จะจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือไว้ที่จุดพักคอย 4 จุดใหญ่ ที่จะคอยเติมให้กับจุดย่อยในจังหวัดต่างๆ คือ สำนักงานชลประทานที่ 14 จ.ประจวบคีรีขันธ์, สำนักงานชลประทานที่ 15 จ.นครศรีธรรมราช, สำนักงานชลประทานที่ 16 จ.สงขลา และสำนักงานชลประทานที่ 17 จ.นราธิวาส รวมถึงได้มีการดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ในจุดที่มีน้ำท่วมซ้ำซากไว้พร้อมแล้ว ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที และได้มีการสำรวจ และดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆ แล้วด้วย

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ จ.สงขลา โดยเฉพาะพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดนั้น มั่นใจว่า หากปริมาณน้ำในคลองระบายน้ำที่ 1 หรือ คลอง ร.1 ซึ่งเป็นคลองสายหลักที่ไหลผ่านตัวเมืองหาดใหญ่ มีปริมาณน้ำไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที จะสามารถรับมือสถานการณ์ได้อย่างแน่นอนคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น