อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

MMP CORP. หนุนโครงการ'ปลูกป่าไผ่ ปลูกชีวิตชุมชน'

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด สนับสนุนโครงการ “ปลูกป่า ไผ่ ปลูกชีวิต ชุมชน” ร่วมปลูกต้นไผ่ จำนวน 1,500 ต้น ณ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น.


ป่าไผ่ จัดเป็นป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่พักพิงของสิ่งมีชีวิตต่างๆอย่างอุดม สมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวขยายพื้นที่ป่า ที่ส่งผลทั้งด้านการเป็นแหล่งระบบนิเวศ ชะลอ กระแสน้ำหลาก ช่วยพัฒนาคุณภาพอากาศและยังเป็นทัศนียภาพที่ร่มรื่นสวยงามบริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MMP CORPORATION LTD.) นำโดยคุณสุพจน์ หิรัญ ทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ และพนักงาน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ “ปลูกป่า ไผ่ ปลูกชีวิต ชุมชน” โดยร่วม กันปลูกต้นไผ่ จำนวน 1,500 ต้น ณ ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งในอนาคตจะเป็นพื้นที่สีเขียว ปกคลุมไปด้วยต้นไผ่ที่เติบโต แข็งแรงสวยงาม เคียงคู่ชุมชน เชื้อสายไทยและกระเหรี่ยง ลดการบุกรุกป่า เก็บของป่า ส่งเสริม การท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้ชุมชน อยู่ได้อย่าง ยั่งยืนต่อไป..

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น