อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

บท "อย." ต้องปรับ

บทบาทกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในยุค “นายอนุทิน ชาญวีรกูล” ส่วนใหญ่มีแต่เรื่องในทางบวก โดยเฉพาะการรับมือกับไวรัสร้าย (โควิด -19 ) อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น.


ถ้าพูดถึงบทบาทกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในยุค “นายอนุทิน ชาญวีรกูล” กำกับดูแลหน่วยงานนี้ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. ต้องบอกว่า ส่วนใหญ่มีแต่เรื่องในทางบวก ไม่มีข้อครหาในทางลบ โดยเฉพาะการรับมือกับไวรัสร้าย (โควิด -19 ) ทำได้แบบไม่มีที่ติ 

แต่คงไม่ได้หมายความว่า เมื่อประสบความสำเร็จ กับการควบคุมไวรัสร้าย การทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สธ. จะต้องหยุดชะงักตามไปด้วย จริง ๆ เชื้อไวรัสร้ายคลี่คลาย ยิ่งต้องเร่งเดินหน้า เพื่อทำให้นโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน เดินหน้าไปโดยเร็ว เพื่อทำให้ การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ บ้านเรา เดินหน้าไปในทางบวก วันนี้เลยอยากสะกิดเตือนหน่วยงานสำคัญที่อยู่ในความดูแลของ สธ. คือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเรียกสั้น ๆ ติดปากว่า  “อย.” ซึ่งตามภาระหน้าที่อย่างเป็นทางการระบุไว้ เรียกว่าครอบจักรวาล ทั้งดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชน จากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่วนใหญ่มักจะหมายถึง อาหาร ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง) โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย 


มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง ด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐาน เชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน์

เครื่องหมาย อย. ที่อยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปนั้น ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่าย ๆ อาหารที่จะได้รับ อย. ส่วนใหญ่ต้องผ่านขั้นตอน การตรวจสอบความเหมาะสม ของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิตการ สุขาภิบาลโรงงาน การบำรุงรักษาและทำความสะอาด และบุคลากรการผลิต นั่นคือ เป็นไปตามเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ จี.ดี.พี. (Good Manufacturing Practice)  นอกจากนั้นต้องผ่านในเรื่องของ คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุและการแสดงข้อมูลบนฉลากว่าครบถ้วนไม่โอ้อวด หลอกลวง หรือทำให้เข้าใจผิด อาหารนั้นจึงจะได้รับเครื่อง หมาย อย. เป็นสัญลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ที่มีภาชนะบรรจุสนิท รับผิดชอบโดย สำนักงาน อย. ของ สธ. ครับ...ก็เรียกว่ามีอำนาจล้นฟ้า  

ถ้าอยากจะกลั่นแกล้ง หรือหาผลประโยชน์ ก็ทำได้ไม่ยากนัก แต่คงต้องเสี่ยงถูกฟ้องร้อง และถูกดำเนินคดี  ยิ่งกระบวนการตรวจสอบในยุคนี้ มีทั้งภาคประชาชน องค์กรอิสระ แถมต้นสังกัด ก็มีการตรวจสอบภายใน  


มีเรื่องที่เป็นคำถามและเกี่ยวข้องกับ อย.อยู่เรื่องหนึ่งเมื่อ ประมาณเดือนสิงหาคม 2562  รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มดูแลหลังออกสู่ตลาด ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการผลิตยาโบราณรายหนึ่ง  ระบุว่า ตามที่ได้ส่งแบบแปลน สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ นั้น ทางคณะทำงานได้ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในการชี้แจง 

ให้รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับแบบแปลน ระบบการไหลของงาน ให้มีความสอดคล้องตามประกาศ สธ. เรื่องการกำหนดรายละเอียด เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2559  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562อย่างไรก็ตาม พอมีปัญหาการระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้น ทาง อย.ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการเข้าตรวจสอบสถานที่ตามแบบแปลน ที่ได้รับการอนุมัติวันที่ 2  เมษายน 2563 ทางเจ้าหน้าที่ อย. ขอเลื่อนการตรวจดังกล่าว ออกไป เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อตามนโยบายของกองยา  ถ้าสถานการณ์ดีขึ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยทันที

แต่มาถึงวันนี้ทาง อย. ไม่ได้แจ้งว่า จะเข้าไปตรวจสอบแบบแปลน สถานที่ผลิตยาแผนโบราณเมื่อไหร่ ทั้ง ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งให้การขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ เดินหน้าไปได้ให้เร็วที่สุด หลังจากผ่านวิกฤติไวรัสร้าย เพื่อให้ผู้ประกอบและภาคธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ 

คงต้องฝาก อย. ในยุค “คุณหมอหนู” ดูแลและควบคุมนโยบาย อะไรที่ผลักดันและเร่งให้เดินหน้าได้ ก็ต้องรีบทำ อย่าดึงเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่มีการอนุมัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน.

----------------------
“เขื่อนขันธ์”คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 55