อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

ชวนเที่ยวงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ

นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายสกุลไชย จูมทอง นอภ.ตรอน แถลงข่าวการจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.35 น.


นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายสกุลไชย จูมทอง นอภ.ตรอน ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ พิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ และเทศกาลกินปลาอาหารพื้นถิ่นของกินต้องห้ามพลาด “ชิม ช้อป แชะ แชร์” วิถีชุมชนบ้านหาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยทางกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายยกระดับงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดงานวัฒนธรรม สร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ประกอบกับ จ.อุตรดิตถ์ มีพื้นที่ตลอดสองข้างฝั่งแม่น้ำน่าน มีแพกระชังเลี้ยงปลามากที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีอาหารพื้นถิ่น ของกินที่มีเอกลักษณ์ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในการต่อยอด 5 F (Food Film Fashion Fighting Festival) ระหว่างวันที่ 3-5 ธ.ค.63 ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านหาดสองแคว ซึ่งเป็นชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีการต่อยอด บวร On Tour และเป็น 1 ใน 100 สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบของประเทศไทย

งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ได้เริ่มจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อ 5 ธันวาคม 2541 และในปี 2542 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา จึงได้กำหนดให้ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ จัดเป็นประจำทุกวันที่ 5 ธ.ค.ของทุกปี และเป็นงานประเพณีสำคัญตลอดมาสำหรับแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ มี 7 หลัง ประกอบด้วย แพเอกองค์อมรินทร์ แพนวมินทร์มหาราช แพปราชญ์แห่งแผ่นดิน แพอัครศิลปิน แพภูมินทร์ภัทรราชัน แพคุ้มเกล้าประชาสุขสันต์ และแพราชันแห่งราชา แต่ละแพจะมีขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร ประดับด้วยไฟขึ้นรูปพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้มีความหมายตรงกับชื่อของแพ โดยเริ่มพิธีส่งแพทั้งหมด ณ ท่าน้ำวัดวังแดง หมู่ 3 ต.วังแดง ล่องผ่านท่าน้ำเทศบาลตำบลตรอน, อบต.บ้านแก่ง, เทศบาลตำบลบ้านแก่ง และไปหยุดจอดรวมกัน ณ ท่าน้ำวัดหาดสองแคว ผู้ล่องแพจะต้องบังคับประคองแพให้ลอดผ่านสะพานข้ามแม่น้ำ 3 สะพาน ให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ท่าน้ำวัดหาดสองแคว อย่างปลอดภัย รวมระยะทาง 10 กม. ตลอดสองฝั่งจะมีประชาชนเข้าร่วมชมความสวยงาม ยิ่งใหญ่อลังการเพิ่มมากขึ้นทุกปี

นอกจากนี้กิจกรรมภายในงาน ยังมีพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ เทศกาลกินปลาอาหารพื้นบ้านและของกินต้องห้ามพลาด ชิม ช้อป แชะ แชร์ ที่ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมลาวเวียง การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม แสงสีเสียง อันนำมาซึ่งการสร้างความสุข ความภาคภูมิใจ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น