อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

พ่อเมืองสุราษฎร์ รับรางวัลสำเภาทอง

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบ “รางวัลสำเภาทอง” ประจำปี 2562 ของสภาหอการค้าไทย ให้กับนายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี คนแรกที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.02 น.ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 : ไทยช่วยไทย คือไทยเท่ โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบ “รางวัลสำเภาทอง” ประจำปี 2562 ของสภาหอการค้าไทย ให้กับนายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี ที่ได้รับรางวัลสำเภาทองประจำปี 2562 เป็นปีที่ 2 และเป็นผวจ.สุราษฎร์ธานี คนแรกที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน โดยมีนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี

นายวิชวุทย์ กล่าวว่า รางวัลสำเภาทองที่ได้รับเป็นปีที่ 2 และเป็นรางวัลที่ได้รับติดต่อกัน 2 ปีถือเป็นรางวัลของพี่น้องประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนที่ได้ร่วมกันจับมือพัฒนา จ.สุราษฎร์ธานี ในทุกด้าน มีผลรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์เอื้อต่อการประกอบธุรกิจลงทุนและเดินทางท่องเที่ยวทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ดี ความร่วมมือที่ดีดังกล่าวนี้เชื่อว่าจะช่วยกันผลักดันให้ สุราษฎร์ธานีเจริญรุดหน้าอย่างแน่นอนทั้งนี้ รางวัลสำเภาทอง เป็นรางวัลที่สภาหอการค้าไทย มอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนผ่านกลไกหอการค้าจังหวัด โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ว่าราชการจังหวัดรางวัลสำเภาทองใน 4 มิติ คือ 1. มิติด้านความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 2. มิติด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัด 3. มิติด้านการบริหารราชการจังหวัด และ 4. มิติด้านความสัมพันธ์และทัศนคติ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น