อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

ปตท.รับรางวัลพระราชทาน การบริหารจัดการเป็นเลิศ

ปตท.รับรางวัลพระราชทาน 4 สาขา สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการพัฒนาศักยภาพองค์กร ความเข้มแข็งทางธุรกิจและการแข่งขัน เพื่อมุ่งขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.


นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ  นายบุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  และนายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน  เข้ารับมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการ ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อมอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการ

โดยในปีนี้ ปตท. ได้รับ 4 สาขา ได้แก่ ความเป็นเลิศด้านผู้นำ (รางวัลพระราชทาน) ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ความเป็นเลิศด้านการตลาด และความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการพัฒนาศักยภาพองค์กรในภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานของชาติ รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจและการแข่งขัน เพื่อมุ่งขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น