อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

กระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน-การมีเพศสัมพันธ์ (1)

บทนำและนิยาม กระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินและการมีเพศสัมพันธ์ ฝันร้ายของคู่นอน การที่กระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินหรือเรียก โอเอบี พุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 00.15 น.


บทนำและนิยาม กระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินและการมีเพศสัมพันธ์ : ฝันร้ายของคู่นอน การที่กระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินหรือเรียก โอเอบี (OAB: over active bladder) ทำให้ปัสสาวะบ่อยและปวดปัสสาวะกะทันหันซึ่งอาจควบคุมได้ยาก ผู้ป่วยอาจรู้สึกว่าต้องปัสสาวะหลายครั้งในเวลากลางวันและกลางคืน นอกจากนี้อาจมีประสบการณ์ปัสสาวะเล็ดโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ อาการกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

หากท่านมีอาการกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน อาจรู้สึกอาย มีพฤติกรรมแยกตัวเองหรือจำกัดชีวิตในการทำงานและสังคม ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีความสนใจอย่างมากในชีวิตทางเพศของผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ จากกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน การศึกษาระบาดวิทยาของอาการทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยชายและหญิงจำนวน 14,400 คน แสดงให้เห็นว่าอาการของกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน ส่งผลเสียต่อความสุขของกิจกรรมทางเพศทั้งเพศชายและหญิง

นอกจากนี้ การสำรวจนี้แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินกับความต้องการและความตื่นตัวทางเพศลดลงในผู้หญิง อัตราการเกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศและความผิดปกติของการหลั่งน้ำอสุจิในผู้ชายสูงขึ้น อย่างไรก็ตามการวินิจฉัยโรคกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินสามารถใช้แบบสอบถามปัสสาวะบีบตัวไวเกินในการระบุว่ามีสาเหตุเฉพาะของอาการกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินหรือไม่

การรักษาภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน ประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมง่าย ๆ เช่น การปรับเปลี่ยนอาหาร ปัสสาวะตามกำหนดเวลาและเทคนิคการกลั้นกระเพาะปัสสาวะโดยใช้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน หากความพยายามครั้งแรกเหล่านี้ไม่สามารถช่วยอาการกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินดีขึ้น ผู้ป่วยควรได้รับการรักษาเพิ่มเติมตามคำแนะนำของแพทย์ เช่น การรับประทานยารักษาอาการปัสสาวะบีบตัวไวเกิน บทความนี้จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินและการมีเพศสัมพันธ์ และเน้นถึงการวินิจฉัย และการรักษาภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน

อาการกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน ได้แก่ ผู้ป่วยอยากปัสสาวะกะทันหันซึ่งควบคุมได้ยาก อาจพบภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้คือปัสสาวะเล็ดโดยไม่ได้ตั้งใจทันทีที่จำเป็นต้องปัสสาวะอย่างรีบเร่ง ปัสสาวะบ่อยมากกว่าแปดครั้งขึ้นไปใน 24 ชั่วโมง, ตื่นขึ้นมาปัสสาวะมากกว่าสองครั้งในตอนกลางคืน

แม้ว่าผู้ป่วยสามารถเข้าห้องน้ำได้ทันเวลาที่รู้สึกอยากปัสสาวะ แต่การปัสสาวะบ่อยโดยไม่คาดคิดและช่วงเวลาตอนกลางคืนอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตได้.

----------------------------

ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น