อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

พิพิธภัณฑ์สิรินธรจัดงานครบรอบ 12 ปีเปิดโลกธรณีวิทยาไดโนพาเลาะปี 2

ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว หรือพิพิธภัณฑ์สิรินธร ได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี พ.ศ. 2550  ถือเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย โดยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “พิพิธภัณฑ์สิริธร” ซึ่งในโอกาสครบรอบ 12 ปี จึงได้จัดเทศกาลที่ไดโนเสาร์จะพาเลาะ(ท่องเที่ยว) ถิ่นไดโนเสาร์ เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 12.40 น.

ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายมนตรี เหลืองอิงคสุด รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมด้วยนางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์ ผอ.พิพิธภัณฑ์สิรินธร นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมือง นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเปิดงานเปิดโลกธรณีวิทยาเล่าเรื่องไดโนเสาร์ เลาะกาฬสินธุ์ ถิ่นวัฒนธรรม "ไดโนพาเลาะ" ซึ่งพิพิธภัณฑ์สิรินธร อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 12 ปี โดยมีนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมงานจำนวนมาก โดยกิจกรรมพิธีเปิด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายมนตรี เหลืองอิงคสุด รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ได้นั่งไดโนเสาร์เข้าไปในงาน และมีการแสดงของประชาชนจากหมู่บ้านต่างๆ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
นายมนตรี เหลืองอิงคสุด รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว หรือพิพิธภัณฑ์สิรินธร ได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี พ.ศ. 2550  ถือเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย โดยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า "พิพิธภัณฑ์สิริธร” ซึ่งในโอกาสครบรอบ 12 ปี จึงได้จัดเทศกาลที่ไดโนเสาร์จะพาเลาะ(ท่องเที่ยว) ถิ่นไดโนเสาร์ ในวันที่ 4-6 และ 8-13 ธันวาคม 2563  ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร พบกับของดีเมืองกาฬสินธุ์  การออกร้านสินค้าพื้นเมือง การแสดงทางวัฒนธรรมบนเวทีกลาง นิทรรศการทรัพย์ในดิน ถิ่นอีสาน พร้อมกิจกรรม workshop และพาเลาะแหล่งซากดึกดำบรรพ์อันทรงคุณค่าของจังหวัดกาฬสินธุ์
ด้านนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรมเปิดโลกธรณีวิทยา เล่าเรื่องไดโนเสาร์ เลาะกาฬสินธุ์ถิ่นวัฒนธรรม เป็นส่วนสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมให้กับชุมชน ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยากับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงาม บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและความมีเสน่ห์ของชาวอำเภอสหัสขันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  โดยในกิจกรรมในงาน ไดโนพาเลาะ ปี 2 ระหว่างวันที่ 4-13 ธันวาคม 2563 นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจพิพิธภัณฑ์สิรินธร-DinosaurmuseumหรือLine@: @Sirindhornmuseum หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-4387-1613 ต่อ 118-119

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น