อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

ลาดพร้าวซ่อมแซมผิวถนนชำรุด

ผอ.เขตลาดพร้าว สั่งฝ่ายโยธา เร่งซ่อมแซมผิวจราจรและฝาท่อระบายน้ำ ที่ชำรุดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน จันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.


ถนนดีทำให้การเดินทางปลอดภัย แต่หากผิวถนนที่ใช้สัญจรเกิดชำรุด อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ รวมถึงฝาท่อระบายน้ำ เมื่อเกิดการชำรุด ก็จะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทาง พบเห็นควรดำเนินการแก้ไขทันที

นางสุภาพร  ศรีศาสนวงศ์ ผอ.เขตลาดพร้าว เปิดเผยว่า ภายหลังลงพื้นที่ตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่ พร้อมคณะผู้บริหารเขต ก็พบว่าผิวถนนที่ใช้สัญจร ภายในซอยลาดปลาเค้า 24 แยก 2 ชำรุด และพบฝาท่อระบายน้ำในซอยสังคมสงเคราะห์ 6 เกิดการชำรุด จึงมอบหมายให้นายรัฐนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เข้าดำเนินการซ่อมแซมผิวการจราจรที่ชำรุด และเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำใหม่แทนฝาเดิมที่ชำรุด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน.
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 394