อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

ระยองเปิดกิจกรรม "เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

กิจกรรม "เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ภายในงานได้มีการยกเลิกกิจกรรมเดินสามัคคี เพื่อเป็นการป้องกันแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เป็นร่วมกันเก็บขยะบริเวณสวนศรีเมืองแทน พุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 11.20 น.

ที่หน้าห้องสมุดประชาชน สวนศรีเมือง ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม "เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 มีนายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง นายอัครวิชย์ เทพสิต ผอ.ททท.สำนักงานระยอง นายรัตนไกร ตันศรีวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ จัดหางานจังหวัดระยอง และนายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมฯ
ภายในงานได้มีการได้มียกเลิกกิจกรรมเดินสามัคคี เพื่อเป็นการป้องกันแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เป็นร่วมกันเก็บขยะบริเวณสวนศรีเมืองแทน ทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีประชาชน จิตอาสา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น