อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองชูร้านอาหารพื้นถิ่น

โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นเป็นกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชนและสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวหลังจากเกิดวิกฤติไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสนับสนุนการประกอบอาชีพของชุมชน ผู้ประกอบการร้านอาหารในท้องถิ่น พุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 12.52 น.

ที่โรงแรมอักษร ต.สุนทรภู่ อ.แกลง จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรร้านอาหาร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยอง ที่ผ่านการอบรมภายใต้โครงการเส้นทางอาหารพื้นถิ่น เพื่อการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว สู่การท่องเที่ยว 4.0 และกิจกรรมการกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสู่ความปกติวิถีใหม่จังหวัดระยอง จำนวน 30 แห่ง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง มีนายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง และนางสาวเกตน์สิรี สมบูรณ์ศิลป์ รอง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานระยอง ร่วมงานฯ โดยโครงการดังกล่าว มีการอบรมพัฒนาทักษะอาหารเพื่อการท่องเที่ยวจากเชฟผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร รวมไปถึงการออกแบบและจัดทำหลักสูตร อาหารพื้นถิ่น โดยการนำวัตถุดิบท้องถิ่นที่ได้สำรวจและคัดเลือกจากพื้นที่จังหวัดระยอง และนำองค์ความรู้ด้านอาหารมาพัฒนาให้กลายเป็นเมนูอาหารพื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และสามารถนำไปต่อยอดดำเนินการได้จริง
นายพงษ์อนันต์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง กล่าวว่า โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นเป็นกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชนและสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวหลังจากเกิดวิกฤติไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสนับสนุนการประกอบอาชีพของชุมชน ผู้ประกอบการร้านอาหารในท้องถิ่น ในการรักษาสืบทอดอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมอาหาร รวมทั้งเกิดการประชาสัมพันธ์บอกต่อแบบปากต่อปาก ต่อยอดอาหารด้วยเสน่ห์ของอาหารประจำจังหวัด พร้อมทั้งเพื่อให้เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารในการต่อยอดพัฒนาธุรกิจผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการร้านอาหารในชุมชน สร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงร้านอาหารในจังหวัดระยองอย่างทั่วถึงอีกด้วย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น