อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

"ศรีสะเกษ" ตลาดนัดวัดไพรพัฒนา เพิ่มความเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดและแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ในขณะนี้ ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อประชาชนและผู้ประกอบการค้าขาย โดยเฉพาะที่ตลาดวัฒนธรรมอาเซียน ตลาดประชารัฐ ของวัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งยังคงเปิดบริการตามปกติทุกวัน จันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 12.49 น.

พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดและแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ในขณะนี้ ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อประชาชนและผู้ประกอบการค้าขาย โดยเฉพาะที่ตลาดวัฒนธรรมอาเซียน ตลาดประชารัฐ ของวัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งยังคงเปิดบริการตามปกติทุกวัน ในส่วนของตลาดนัดวัฒนธรรม จะเปิดให้พ่อค้าแม่ค้านำสินค้าเข้ามาจำหน่าย ทุกวันพุธ วันศุกร์ และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00-20.00 น. ซึ่งได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองผู้เข้ามาใช้บริการ พร้อมกำหนดทางเข้าออกให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจวัดไข้ และแจกแจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมเน้นย้ำให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคนทั้งพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้า ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคดังกล่าว และได้ขอความร่วมมือให้พ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายอาหารทะเลงดการจำหน่ายไปก่อน เพื่อความสบายใจของผู้ค้าและผู้มารับบริการ


ทั้งนี้อาตมาของฝากไปถึงญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมากราบนมัสการขอพรหลวงปู่สรวงในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ขอให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างจริงจัง โดยให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าออก และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งทางวัดไพรพัฒนา และในส่วนของตลาดวัดไพรพัฒนา เป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทางวัดจึงได้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการการคัดกรอง และทำความสะอาดจุดที่นักท่องเที่ยวส่วนมากสัมผัสทุก 3 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความมั่นใจและปฏิบัติตามภาครัฐอย่างเคร่งครัดด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 42