อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

คณะกรรมาธิการการศาสนาฯติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาวัดเกษรศีลคุณ

คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการคุ้มครองพระพุทธศาสนา และติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาการขอใช้ถนนทางหลวงชนบทที่ผ่านกลางพื้นที่วัดเกษรศีลคุณ วัดป่าบ้านตาด ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 20 ถึงวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร จันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 15.52 น.


คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการคุ้มครองพระพุทธศาสนา และติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาการขอใช้ถนนทางหลวงชนบทที่ผ่านกลางพื้นที่วัดเกษรศีลคุณ วัดป่าบ้านตาด ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 20 ถึงวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนครเมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการก่อสร้างถนนที่ตัดผ่านวัดป่าบ้านตาด จากการที่คณะกรรมาธิการเดินทางลงพื้นที่และร่วมประชุมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเทศบาลและประชาชนเมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินการทำประตูปิดและเปิดให้ใช้ประโยชน์ตามเวลาที่กำหนด โดยเริ่มดำเนินการทำถนนเส้นใหม่ที่อยู่ใกล้เคียงให้ประชาชนได้ใช้แทน ใกล้จะแล้วเสร็จประมาณวันที่ 20 มกราคม 2564 ซึ่งมีขนาด 16 เมตร พร้อมไหล่ทาง และคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรปรับให้มีรูปแบบหูช้างบริเวณทางเชื่อมทางเข้าและออกกับถนนเดิม เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจร และได้กราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี หลังจากนั้นได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อปรึกษาหารือติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานเรื่องดังกล่าว ซึ่งท่านได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหา และกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น