อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ตามดูสนามฟุตบอลหาดสุรินทร์ ​​​​​​​"บุญลือ" รับผลักดันโยงการท่องเที่ยว

"บุญลือ" ตามดูสนามฟุตบอลหาดสุรินทร์ รับประสาน รมว.การท่องเที่ยวฯ ดันกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจไทย อังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 12.15 น.


เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. ที่สนามกีฬาหาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย, ส.ส.ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม รอง ป.กมธ.กีฬา, นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม ผู้เชี่ยวชาญประจำ กมธ.กีฬาฯ, นางสาวณิชกานต์ เนตรวงศ์ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ นายอภิรักษ์ หอมละออ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ นายกฤษฎา สัจจกุล ที่ปรึกษาประธานคุณะกรรมาธิการกีฬา นางฑิฆัมพร กาญจโนภาศ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร นายรัชกฤต ฉันทวิกิจ ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการชุดโควิดพร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมสนามกีฬาหาดสุรินทร์ มีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นายดำรง ไชยเสนา ผอ.กกท.ภูเก็ต, นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตพร้อมส่วนราชการและภาคเอกชนให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมสนามยังมีการรับฟังปัญหาของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดที่ทำให้เศรษฐกิจซบเซา และความต้องการให้มีการผลักดันกีฬากระดานโต้คลื่น ภายในหาดสุรินทร์ ให้เป็นศูนย์กีฬาทางน้ำและการต่อยอดกีฬาทางน้ำทั่วไปเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปในอนาคตส.ส.ดร.บุญลือ กล่าวว่า สืบเนื่องพรรคภูมิใจไทยได้เดินทางมาสัญจรที่ จ.ภูเก็ต ในช่วง 2-3 เดือนก่อนซึ่งมี นายเขมพล อุ้ยตยกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และได้มาพบเห็นสนามฟุตบอลหาดสุรินทร์ ส่วนตัวเห็นว่ามีความประทับใจเพราะบรรยากาศที่ไม่เหมือนที่ไหน จุดเด่นมีสนามฟุตบอลอยู่ติดชายหาด แต่ยังต้องการให้มีการปรับปรุงสนาม จึงเป็นที่มาที่จะต้องกลับมาอีกครั้ง"ในด้านภาระกิจของคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวเนื่องกับการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับการกีฬาและการร่วมติดตามสอดส่องดูแลแก้ไขควบคู่ไปกับสภาผู้แทนราษฎร"ส.ส.ดร.บุญลือ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยยังประสบปัญหาแพร่ระบาดโควิด-19 และ จ.ภูเก็ต เองก็มีปัญหาได้รับผลกระทบที่น่าเห็นใจกัน ซึ่งเชื่อว่าทุกคนมีความพยามในการป้องกันโรคไวรัสโควิดเพื่อผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปพร้อมๆ กัน ทุกชนิดกีฬาขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เปิดรับฟังเพื่อผลักดันทุกชนิดกีฬาให้ท้องถิ่นมีการแข่งขันคู่ขนานไปกับการท่องเที่ยว ดังนั้นคาดว่าอนาคตจึงเป็นไปได้ว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร จะมีการแข่งขันฟุตบอลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน จึงขอให้ทุกคนร่วมเป็นกำลังกับรัฐบาลจับมือก้าวผ่านวิกฤติไวรัสโควิด-19 ไปพร้อมๆ กัน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น