อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

กรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพแรงงานด้านระบบขนส่งและโลจิสติกส์

กรมพัฒนาฝืมือแรงงานจับมือสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ยกระดับประสิทธิภาพของการทำงานด้านโลจิสติกส์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมและการบริการต่างๆ พุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.


กรมพัฒนาฝืมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตั้งเป้าที่จะเพิ่มศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการสู่ไทยแลนด์ 4.0 แรงงานด้านระบบขนส่งและโลจิสติกส์ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองพัฒนาศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบกิจการร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดยโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) พร้อมทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความชำนาญ มีทักษะฝีมือในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ ตลอดจนช่วยยกระดับประสิทธิภาพของการทำงานด้านโลจิสติกส์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมและการบริการต่างๆ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้พร้อมแข่งขันกับความต้องการของตลาดโลก จึงดำเนินการจัดฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์สำหรับผู้ที่ทำงานด้านการขนส่งทางทะเล และโดยปัจจัยหลักที่ส่งให้ ธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เติบโต นั่นคือ การขยายตัวของตลาด e-commerce หรือ อีคอมเมิร์ช

จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาซื้อขายสินค้าผ่าน online platform มากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ยอดจัดส่งพัสดุโดยรวมมีแนวโน้มสูงขึ้นถึง 4 ล้านชิ้น ต่อวัน ซึ่งทำให้การเติบโตทางโลจิสติกส์มีมากขึ้น แต่ด้วยการแข่งขันทางธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ จำเป็นต้องมีมาตรฐานและบุคลากรที่มีการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง และมีการรับรองที่เชื่อถือได้ทางอากาศ เพื่อพัฒนาศักยภาพเดิมที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งและทันกับนวัตกรรมของโลก 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น