อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

"เปิดลิขิตแห่งดาว" ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เกณฑ์ ๑๒ ราศี "ชะตาลิขิตแห่งฟ้า" (ตอนที่1)

“หน้าพิเศษต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564” เปิด “คำพยากรณ์ดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีต่าง ๆ ทั้ง 12 ราศี” โดย อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ (ตอนที่1) เสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 18.00 น.


หนังสือพิมพ์ “เดลินิวส์” ฉบับวันที่ 31 .. ปี พ.. 2563 นี้มีการจัดทำ “หน้าพิเศษต้อนรับปีใหม่ พ.. 2564” เพื่อแฟน ๆ เดลินิวส์ ซึ่งสำหรับหน้าพิเศษในส่วนนี้ เป็นการนำเสนอ “คำพยากรณ์ดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีต่าง ๆ ทั้ง 12 ราศี” โดย อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ซึ่งเป็นการ ทายทักดวงชะตาในปี 2564 อิงตามเกณฑ์ดวงดาวที่สำคัญในทางโหราศาสตร์ ประกอบด้วย... ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์และราหู ทั้งนี้ คำทำนายโดยสรุปแบบชัด ๆ นั้นมีดังนี้.....

ดวงชาวราศีเมษ (ARIES)
ชาวราศีเมษ ปี 2564 ตามเกณฑ์ดาวพฤหัสบดี... ช่วงต้นปีถึง 29 มี.ค. และช่วงวันที่ 28 ก.ย. ถึง 8 พ.ย. ดาวโคจรในราศีมังกรในภพกัมมะ มีโชคลาภผลประโยชน์ ผู้ใหญ่ คนดีมีความรู้ความสามารถ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ มีการสมาคมกับผู้ใหญ่ ได้เพื่อนร่วมงานที่ดี การงานโชคดี มีความเจริญรุ่งเรือง ได้เลื่อนขั้นยศตำแหน่ง มีโอกาสได้ทำงานสาธารณะ แต่ควรระวังความเสียหายอันอาจเกิดจากตำแหน่งหน้าที่การงานความรับผิดชอบให้ดีด้วย อาจเกิดผิดพลาดเดือดร้อนจากการทำงาน ส่วนช่วงวันที่ 29 มี.ค. ถึง 28 ก.ย. และช่วงวันที่ 8 พ.ย. ถึงสิ้นปี ดาวโคจรในราศีกุมภ์ภพลาภะ สติปัญญาดี ความคิดอ่านแจ่มใส จะมีเรื่องดีเกิดขึ้นในชีวิต สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายต่าง ๆ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่ การงานดี สุขภาพดี ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีโชคลาภ ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือ จะได้ลาภผลรายได้ผลประโยชน์จากมิตรสหายผู้ใหญ่ มีโอกาสได้หลักทรัพย์ บ้าน ที่ดิน และยานพาหนะ จะได้รับการยอมรับเชื่อถือ ประสบความสำเร็จเกินความคาดฝัน แต่ระวังจะผิดพลาดเรื่องการเก็งกำไรหรือถูกฉ้อฉลเรื่องผลประโยชน์ตอบแทน ควรรอบคอบเรื่องการคบเพื่อน ระวังถูกหลอกลวงทำให้เสียผลประโยชน์ได้ง่าย และ ตามเกณฑ์ดาวเสาร์... ช่วงต้นปีถึงสิ้นปี ดาวโคจรอยู่ในราศีมังกร ภายใต้ภพที่ 10 (กัมมะ) เป็นเกษตร ส่งผลให้หน้าที่การงานประสบความสำเร็จ การงานมีการพัฒนาเจริญรุ่งเรือง ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง รายได้ผลประโยชน์มากขึ้น แต่ต้องทำงานหนักหรือแบกรับภาระความรับผิดชอบมากขึ้น อาจเกิดเรื่องไม่คาดฝันเกี่ยวกับงาน จะได้ทำงานสำคัญ แต่ต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเหนื่อยยากก่อนจึงจะประสบความสำเร็จ ระวังสุขภาพผู้ใหญ่คนสูงอายุให้ดี อาจเจ็บป่วยต้องรักษาพยาบาล จะมีการซ่อมแซมสำนักงาน บ้านเรือน หลักทรัพย์ และยานพาหนะ ส่วน ตามเกณฑ์ราหู... ต้นปีถึงสิ้นปี ราหูโคจรในราศีพฤษภในภพกดุมภะ เรียกว่า “ราหูค้นทรัพย์” ระวังเกิดความยุ่งยากเรื่องการเงิน มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนเรื่องทรัพย์สินเงินทองเกินความคาดหมาย รายได้ที่เข้ามาจะเก็บรักษาไว้ไม่ค่อยได้ มีเรื่องจำเป็นต้องใช้จ่าย ควรพยายามรักษาทรัพย์สินเงินทองให้ดี ระมัดระวังการเป็นหนี้สินระยะยาว ควรจัดระเบียบวางแผนการเงินให้ดีจึงจะอยู่รอดปลอดภัยได้

ดวงชาวราศีพฤษภ (TAURUS)
ชาวราศีพฤษภ ปี 2564 ตามเกณฑ์ดาวพฤหัสบดี... ช่วงต้นปีถึงวันที่ 29 มี.ค. และช่วงวันที่ 28 ก.ย. ถึง 8 พ.ย. ดาวโคจรในราศีมังกรในภพศุภะ มีรายได้ผลประโยชน์ ผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือ มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ได้รับการยกย่องในผลงานและคุณงามความดี มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การงานภายในบ้านพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น จะมีการเดินทางไกล มีสิ่งดีงามเกิดขึ้นในชีวิต เรื่องร้ายกลายเป็นดี มีโชคลาภ มีการริเริ่มกิจการใหม่ การงานการค้าขายประสบความสำเร็จเป็นที่พึงพอใจ ได้ร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนา การศึกษา กฎหมาย และการแพทย์ แต่ระวังจะเก็บเงินไม่อยู่ รักษาทรัพย์สินไว้ไม่ได้ ส่วนช่วงวันที่ 29 มี.ค. ถึง 28 ก.ย. และช่วงวันที่ 8 พ.ย. ถึงสิ้นปี ดาวโคจรในราศีกุมภ์ในภพกัมมะ ส่งผลดีเรื่องความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงาน มีความเจริญรุ่งเรือง ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ทำมาค้าขึ้น มีรายได้และผลประโยชน์เพิ่มขึ้น มีโอกาสได้ทำงานกิจการสาธารณะ ด้านการศึกษา การศาสนา การแพทย์ กฎหมาย ผู้ใหญ่คนดีมีความรู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ มีการสมาคมกับผู้ใหญ่ มีโชคลาภ จะได้หลักทรัพย์ แต่ก็ยังควรระวังเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ผลงานอาจเกิดการผิดพลาดเสียหายเพราะวิชาการและความชำนาญ และ ตามเกณฑ์ดาวเสาร์...ช่วงต้นปีถึงสิ้นปี ดาวโคจรอยู่ในราศีมังกรในภพศุภะ ผู้ใหญ่คนดีมีความรู้ความสามารถสนับสนุนช่วยเหลือ ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากทางไกล ความเป็นอยู่จะดีขึ้น มีโอกาสได้เดินทางไกล มีการปรับปรุงบ้านเรือนให้ดีขึ้น การงานประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียงเกียรติยศ มีความเจริญรุ่งเรือง การลงทุนปรากฏผลสำเร็จ ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน แต่ต้องใช้ความพยายามมากหน่อย มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมและช่วยงานสังคมสงเคราะห์อีกด้วย ส่วน ตามเกณฑ์ราหู... ต้นปีถึงสิ้นปี ดาวโคจรในราศีพฤษภในภพตนุ ระวังเกียรติยศชื่อเสียง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ตำแหน่งหน้าที่การงานมีปัญหา มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง มีศัตรูคิดร้าย มีการเปลี่ยนแปลงบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ระวังอุบัติเหตุภาระหนี้สินและความปลอดภัยให้ดี สุขภาพเปลี่ยนแปลง ภาวะอารมณ์ขึ้น ๆ ลง ๆ ระวังการใช้จ่าย การรับรองบุคคล การค้ำประกัน ระวังจะเสียลาภผลถูกหลอกลวงให้เสียเงิน ต้องเดินทาง จากครอบครัวดวงชาวราศีมิถุน (GEMINI)
ชาวราศีมิถุน ปี 2564 ตามเกณฑ์ดาวพฤหัสบดี... ต้นปีถึงวันที่ 29 มี.ค. และช่วงวันที่ 28 ก.ย. ถึง 8 พ.ย. ดาวโคจรในราศีมังกรในภพมรณะ ควรดูแลรักษาสุขภาพคู่ครองคนรักให้ดี อาจมีการเจ็บป่วยและพลัดพรากจากกัน มีความสัมพันธ์ทางการเงินกับคู่ครอง หุ้นส่วน เพศตรงข้าม คนต่างถิ่นต่างแดน จะมีผลประโยชน์ที่พึงพอใจ จะได้สิ่งของมีค่าเป็นของเก่ามรดก พินัยกรรมอย่างไม่คาดคิด หากเจ็บป่วยอยู่จะทุเลาดีขึ้น ระวังผู้ใหญ่เจ็บป่วย มีโอกาสได้เดินทางไกล ได้ศึกษาสิ่งลึกลับแปลก ๆ ผู้ใหญ่ไม่ให้การสนับสนุนเหมือนก่อน การศึกษาเล่าเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีการโยกย้ายสถานศึกษาที่ทำงาน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ดี ส่วนช่วงวันที่ 29 มี.ค. ถึง 28 ก.ย. และช่วงวันที่ 8 พ.ย. ถึงสิ้นปี ดาวโคจรในราศีกุมภ์ในภพศุภะ จะมีความสงบสุขเจริญรุ่งเรือง มีผู้คนให้ความเคารพเชื่อถือ ความเป็นอยู่ในบ้านพัฒนาปรับปรุงดีขึ้น มีการเดินทางไกลหรือไปต่างประเทศกับคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้าม ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือดี มีสิ่งดีงามเกิดขึ้นในชีวิต จิตใจสงบสุขร่มเย็น มีโอกาสได้ศึกษาต่อสูงขึ้น จะได้บวชเรียน ประสบความสำเร็จในชีวิต ได้ตำแหน่งหน้าที่สำคัญ มีรายได้ผลประโยชน์ตอบแทนสูง ได้ร่วมกิจกรรมและพิธีการสาธารณะ เรื่องร้าย ๆ กลายเป็นดี มีโชคลาภความสำเร็จ โชคดีเรื่องเงินทอง มีการริเริ่มกิจการใหม่ ๆ การงานการค้าขายประสบความสำเร็จ ได้ร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนา การศึกษา กฎหมาย การแพทย์ และ ตามเกณฑ์ดาวเสาร์... ต้นปีถึงสิ้นปี ดาวโคจรในราศีมังกรในภพมรณะ ควรดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่าย การเดินทางต้องระมัดระวัง การเดินทางไกลมีอุปสรรค ระวังตำแหน่งหน้าที่การงาน ทั้งงานราชการ งานบริษัท การค้าขาย และงานส่วนตัวให้ดี จะมีการเปลี่ยนแปลง ต้องแบกรับภาระในบ้านและการทำงาน ทำให้เกิดปัญหาหนักใจ แต่ปัญหาต่าง ๆ จะเข้ามาแล้วคลี่คลายเอง ควรดูแลสุขภาพตนเอง บิดามารดา ผู้ใหญ่ให้ดี อาจมีการเจ็บป่วยสูญเสีย จะได้ของเก่า ผลประโยชน์เก่า มรดก พินัยกรรม ส่วน ตามเกณฑ์ราหู... ต้นปีถึงสิ้นปี ดาวโคจรในราศีพฤษภในภพวินาศน์ มีทั้งด้านดีและด้านร้าย ด้านดีจะเริ่มเห็นแสงสว่างในชีวิต ความลุ่มหลงมัวเมา ความผันแปรพลิกผัน การเห็นผิดเป็นชอบ จะคลี่คลายลดน้อยถอยลง จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือวางระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่เข้าทางดีขึ้น ส่วนด้านร้ายระวังปัญหาอุปสรรค การเจ็บป่วย สูญเสีย พลัดพราก ระวังมีศัตรูลับ หรือมีความลับที่ต้องปิดบังซ่อนเร้นไว้ ควรดูแลรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนตำแหน่งชื่อเสียงให้ดี อาจพบกับปัญหาและอุปสรรคที่นำความยุ่งยากมาสู่ชีวิต

ดวงชาวราศีกรกฎ (CANCER)
ชาวราศีกรกฎ ปี 2564 ตามเกณฑ์ดาวพฤหัสบดี... ช่วงต้นปีถึงวันที่ 29 มี.ค. และช่วงวันที่ 28 ก.ย. ถึง 8 พ.ย. ดาวโคจรในราศีมังกรในภพปัตนิ ความสัมพันธ์เรื่องคู่ครอง หุ้นส่วน เพศตรงข้าม ดำเนินไปได้ด้วยดี มีโชคดีเกี่ยวกับคู่ครอง เพศตรงข้าม คู่สัญญา และตำแหน่งหน้าที่การงาน มีโอกาสได้คู่ครองหุ้นส่วน เพศตรงข้าม สมตามปรารถนา พบรักที่ดีงาม ได้คู่ครองที่มีความรู้ความสามารถ โชคดีเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงาน การเงิน และโชคลาภ ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน มีการลงทุนร่วมหุ้นทำมาค้าขึ้น ได้ติดต่อกับคนต่างถิ่นต่างแดน โชคดีเรื่องการเสี่ยงโชค ส่วนช่วงวันที่ 29 มี.ค. ถึง 28 ก.ย. และช่วงวันที่ 8 พ.ย. ถึงสิ้นปี ดาวโคจรในราศีกุมภ์ในภพมรณะ ศัตรูจะแพ้ภัยไปเอง ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ จะคลี่คลาย ระวังบริวารคนใกล้ชิดและสัตว์เลี้ยงจะเจ็บป่วยสูญเสียหรือพลัดพราก จะมีความสัมพันธ์ทางการเงินกับคู่ครอง หุ้นส่วน เพศตรงข้าม คนต่างถิ่นต่างแดน ได้รับผลประโยชน์ที่พึงพอใจ จะได้สิ่งของมีค่าเป็นของเก่า มรดกที่ไม่คาดคิด ได้รับผลประโยชน์จากคู่สัญญา ที่เจ็บป่วยอยู่จะทุเลาขึ้น ระวังผู้ใหญ่เจ็บป่วย มีโอกาสเดินทางไกล ได้ศึกษาสิ่งลึกลับแปลก ๆ ผู้ใหญ่จะไม่ให้การสนับสนุนเหมือนก่อน การศึกษาเล่าเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีการโยกย้ายสถานศึกษาที่ทำงาน และ ตามเกณฑ์ดาวเสาร์... ต้นปีถึงสิ้นปี ดาวโคจรในราศีมังกรในภพปัตนิ จะมีปัญหาตึงเครียดเรื่องคู่ครองหุ้นส่วน เพศตรงข้าม คู่สัญญา ควรเอาใจใส่ดูแลเรื่องสุขภาพความเป็นอยู่ของคู่ครอง ควรช่วยกันดูแลประคับประคองชีวิตคู่ มีการเจรจาติดต่อสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเพศตรงข้าม คนต่างถิ่นต่างแดน คนโสดจะได้พบรักที่แตกต่าง รักที่มีตำหนิ คนแดนไกล คนไม่โสดระวังจะมีปัญหา การหย่าร้าง การแยกทางกัน และระวังจะมีปัญหากับหุ้นส่วน การแตกคอกัน การร่วมหุ้นส่วนลงทุนกับบุคคลอื่นให้ระวังเป็นพิเศษ ส่วน ตามเกณฑ์ราหู... ต้นปีถึงสิ้นปี ดาวโคจรในราศีพฤษภในภพลาภะ หลังจากพบเจออุปสรรคปัญหามากมายมาเป็นเวลานาน จากนี้ไปจะประสบความสำเร็จ มีผู้ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือ เป็นอย่างดี มีผลประโยชน์ความสำเร็จในแบบที่คาดไม่ถึง การงานการค้าขายได้กำไรดี มีโชคลาภ ได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่พึงพอใจ มีโชคลาภจากคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้าม ได้ ลาภจากของเก่า มรดก พินัยกรรม สิ่งของเก่า ๆ หรือผลงานเก่า ๆ ที่ได้ทำไว้

ดวงชาวราศีสิงห์ (LEO)
ชาวราศีสิงห์ ปี 2564 ตามเกณฑ์ดาวพฤหัสบดี... ต้นปีถึงวันที่ 29 มี.ค. และช่วงวันที่ 28 ก.ย. ถึง 8 พ.ย. ดาวโคจรในราศีมังกรในภพอริ มีโอกาสใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา ระวังขัดแย้งกับผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนเหมือนแต่ก่อน การใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพระวังอาจผิดพลาดเป็นปัญหาให้แก้ไขกันอย่างต่อเนื่อง ดูแลสุขภาพผู้ใหญ่ให้ดี โดยเฉพาะโรคเบาหวาน การทำงานของตับและไต การทำงานการบริการก้าวหน้าได้รับผลประโยชน์ตอบแทนดี การได้โชคลาภต้องใช้ความรู้ความสามารถของตัวเอง ต้องต่อสู้แข่งขันจึงจะประสบความสำเร็จ ระวังการเงิน ผู้ใหญ่จะทำให้ร้อนใจ ระวังจะมีเหตุการณ์ลึกลับเกิดขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 29 มี.ค. ถึง 28 ก.ย. และช่วงวันที่ 8 พ.ย. ถึงสิ้นปี ดาวโคจรในราศีกุมภ์ในภพปัตนิ ความสัมพันธ์เรื่องคู่ครอง หุ้นส่วน เพศตรงข้าม ดำเนินไปได้ด้วยดี มีโชคเกี่ยวกับคู่ครอง เพศตรงข้าม คู่สัญญา และตำแหน่งหน้าที่การงาน มีโอกาสได้คู่ครองหุ้นส่วน เพศตรงข้าม สมตามปรารถนา พบรักที่ดีงาม ได้หุ้นส่วนคู่สัญญาที่มีความรู้ความสามารถ ได้พบปะติดต่อกับคนทางไกลต่างประเทศ โชคดีเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงาน การเงิน และโชคลาภ ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือดี มีการลงทุนร่วมหุ้นทำมาค้าขึ้น ได้ติดต่อกับคนต่างถิ่นต่างแดน โชคดีเรื่องการเสี่ยงโชค และ ตามเกณฑ์ดาวเสาร์... ต้นปีถึงสิ้นปี ดาวโคจรอยู่ในราศีมังกรในภพอริ ส่งผลให้คิดมากเรื่องปัญหาเก่า ๆ ต้องดิ้นรนต่อสู้แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อย่างหนัก แต่จะเอาชนะปัญหาได้ ควรดูแลสุขภาพคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามให้ดี หากเจ็บป่วยจะรักษายาก จะได้ประโยชน์จากของเก่า มรดก พินัยกรรม ทำให้มีกำลังใจในการต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรค ควรระวังเรื่องอุบัติเหตุเภทภัย ส่วน ตามเกณฑ์ราหู... ต้นปีถึงสิ้นปี ดาวโคจรอยู่ในราศีพฤษภในภพกัมมะ คู่ครองคนรัก หุ้นส่วนและเพศตรงข้าม ช่วยเหลือสนับสนุนในตำแหน่งหน้าที่การงาน การงานจะมีความผันผวนให้ต้องปรับปรุงแก้ไข การงานเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวทางใหม่ มีความรับผิดชอบมากขึ้น ระวังเรื่องหนี้สินเกี่ยวกับการงาน การลงทุน บางคนอาจถูกเลิกจ้างงานหรือตกงาน อาจมีปัญหาที่ทำงาน ระวังจะถูกหลอกไปในทางที่ผิด ควรระวังกายวาจาใจให้ดีดวงชาวราศีกันย์ (VIRGO)
ชาวราศีกันย์ ปี 2564 ตามเกณฑ์ดาวพฤหัสบดี... ต้นปีถึงวันที่ 29 มี.ค. และช่วงวันที่ 28 ก.ย. ถึง 8 พ.ย. ดาวโคจรในราศีมังกรในภพปุตตะ ส่งผลดีให้คุณ จะได้บุตรบริวารเพิ่มขึ้น บุตรบริวารประสบความสำเร็จสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เป็นหลักฐานมั่นคง จะมีความคิดริเริ่มอะไรใหม่ ๆ สมหวังในความรัก ได้คู่ครองคนรักที่มีนิสัยเหมือนเด็กแต่มีสติปัญญาดี จะมีงานใหม่เข้ามาให้ทำ ได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้าง มีโชคลาภ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเงินเดือนเพิ่มขึ้น กิจการงานประสบความสำเร็จกำไรงอกงาม จะริเริ่มลงทุนร่วมหุ้นจนทำให้เกิดโชคลาภ ส่วนในช่วงวันที่ 29 มี.ค. ถึง 28 ก.ย. และช่วงวันที่ 8 พ.ย. ถึงสิ้นปี ดาวโคจรในราศีกุมภ์ในภพอริ มีเรื่องทะเลาะกับคู่ครอง หุ้นส่วน เพศตรงข้าม มีโอกาสได้ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา ระวังขัดแย้งกับผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใหญ่ไม่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเหมือนก่อน การใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพระวังอาจผิดพลาดกลายเป็นปัญหาให้แก้ไขต่อเนื่อง ควรดูแลสุขภาพผู้ใหญ่ให้ดี การงานเจริญก้าวหน้า ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนดีขึ้น การได้โชคลาภต้องใช้ความรู้ความสามารถต่อสู้แข่งขันจึงจะประสบความสำเร็จ ระวังการเงิน ผู้ใหญ่ทำให้ร้อนใจ ระวังจะมีเหตุการณ์ลึกลับเกิดขึ้น และ ตามเกณฑ์ดาวเสาร์... ต้นปีถึงสิ้นปี ดาวโคจรในราศีมังกรในภพปุตตะ จะได้สิ่งใหม่ ๆ ความรักใหม่ ได้บุตรบริวาร ได้หลักทรัพย์ สามารถสร้างหลักฐานได้ แต่จะพบกับปัญหาความยุ่งยากหนักใจจากคู่ครอง หุ้นส่วน เพศตรงข้าม บุตรบริวาร คนใต้บังคับบัญชา ที่ต้องช่วยกันแก้ไข จะพบรักใหม่ที่แตกต่าง มีตำหนิ แตกต่างอายุ ต่างถิ่นต่างแดน การร่วมลงทุนใหม่ควรพิจารณาให้รอบคอบทั้งตนเองและคู่ครอง ส่วน ตามเกณฑ์ราหู... ต้นปีถึงสิ้นปี ดาวโคจรในราศีพฤษภในภพศุภะ จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ภายในบ้าน ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง ต้องต่อสู้แข่งขันแล้วจะประสบความสำเร็จ ได้รับเกียรติยศชื่อเสียง มีการลงทุนค้าขายกับคนต่างถิ่นต่างแดน บุตรบริวารคนในครอบครัวมีเกณฑ์เดินทางไกล จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ภายในบ้านที่ดีขึ้น จะมีภาระหน้าที่ปกครองดูแลคนในบ้านให้เรียบร้อย จะมีโอกาสได้เดินทางไกล หรืออาจมีคนทางไกลเดินทางมาหา มีการพบปะติดต่อกับคนต่างถิ่นต่างแดน ควรระวังผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วย...และนี่ก็เป็น “คำพยากรณ์ดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีต่าง ๆ 6 ราศี ในปี พ.ศ. 2564” โดย อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ ซึ่งท่านที่สนใจโหราศาสตร์ก็ลองพิจารณากันดู ทั้งนี้และทั้งนั้นจากดวงชะตาที่มี 2 มุมนั้น ณ ที่นี้ก็ขอเน้นย้ำไว้...กับมุมที่ไม่ดีนี่ดู ๆ ไว้เพื่อ เตือนสติให้ดำเนินชีวิตโดยไม่ประมาท ก็ย่อมได้ประโยชน์ และกับมุมที่ดีนี่ดูไว้เพื่อที่จะ เพิ่มกำลังใจในการดำเนินชีวิต ก็ย่อมจะยิ่งดี อย่างไรก็ดี แต่เรื่องที่สำคัญที่สุดนั้น นั่นก็คือ...หาก “ใช้ชีวิตอย่างไม่สุ่มเสี่ยง” และยิ่ง “คิดดี-พูดดี-ทำดี” ด้วย...ย่อม “สุขสวัสดีในปีใหม่ 2564” ได้แน่.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น