อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

นอภ.เกาะสมุย เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

นอภ.เกาะสมุย เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ติดตาม เฝ้าระวังใกล้ชิด วางกรอบผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว บันเทิง ร้านอาหาร ตั้งจุดคัดกรอง สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย มีแอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้พร้อม อังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 11.27 น.


ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย โดย นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์คอนเฟอเรนซ์กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดพื้นที่เกาะสมุย ยังเป็นพื้นที่สีเขียว โดยยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับสีส้ม ซึ่งจะต้องเฝ้าระวังและติดตามจากการมีผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวในพื้นที่ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าเกาะสมุยโดยนายอำเภอเกาะสมุย ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจบันเทิง ธุรกิจร้านอาหาร จะต้องทำแผนผังการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการประกอบด้วย การกำหนดให้ผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงนักแสดง ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ส่วนนักร้อง นักแสดง นักดนตรี ให้ถอดหน้ากากอนามัยในช่วงเวลาแสดงหรือร้องเพลง พร้อมจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็นสำหรับผู้ให้บริการ เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบหน้า หรือ เฟซชิลด์ เป็นต้น พร้อมกับจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือตามจุดต่างๆ ภายในสถานประกอบการอย่างพอเพียง จัดมาตรการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม ที่สำคัญจะต้องทำความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันด้วยการใช้แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะได้ทำการประชาสัมพันธ์ เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามระเบียบการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดสำหรับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุยได้เพิ่มมาตรการในการคัดกรองจาก 2 ระดับ เป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย 1.ระดับความเสี่ยงสูง คือ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระดับสูง 2.ระดับความเสี่ยงกลาง คือ ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่มีการแพร่ระบาดระดับกลาง และ 3.การควบคุมในระดับความเสี่ยงต่ำ คือ ผู้ที่อยู่เดินทางมาจากพื้นที่ใกล้เคียงที่มีการแพร่ระบาดด้วยการเฝ้าระวัง จาก 3 มาตรการในการคัดกรองดังกล่าวจะทำให้เกาะสมุยมีขีดความสามารถในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าเกาะสมุย รวมถึงการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางเข้าเกาะสมุยผ่านแพลตฟอร์ชื่อ สมุย เฮลธ์ พาส ซึ่งจะทำให้เกาะสมุยผ่านวิกฤติการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 2 นี้ไปได้.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น