อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

ความทรงจำ

ความเจ็บปวดเป็นกลไกเพื่อความอยู่รอด คนรักกันย่อมเจ็บปวดแทนกัน ขอบเขตของความรักเป็นตัวกำหนดขอบเขตของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ฮิตเลอร์รักคนเยอรมันเท่านั้น จึงเห็นยิวและชนชาติอื่นเป็นศัตรูหรือส่วนเกิน นายทาสก็คิดอย่างเดียวกันจึงพร้อมจะปฏิบัติต่อทาสผิดเเผกไปจากพวกของตน  พุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น.

 
ธรรมเนียมในอดีตของคนอินเดียบางกลุ่มมองว่าเด็ก 12 ปีแรก ควรได้รับการเลี้ยงดูโดยเน้น-การเล่น นอน กิน-โดยอิสระเพื่อให้สมองได้เติบโตสมวัยก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนรู้วิชาต่างๆ ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการถ่ายทอดวิชา 1 เดือนเต็มเด็กจะได้รับการฝึกฝนในสร้างเอกลักษณ์ในขอบเขตที่เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล เพราะอินเดียกลุ่มนี้เชื่อว่าบรรดาวิชาทำให้คน "เก่ง" ได้แต่หากเก่งแบบใจแคบก็จะสร้างความเจ็บปวดให้ผู้อื่นได้มาก
 


ที่กล่าวมาเป็นสาระตอนหนึ่งของเสวนาระหว่างอาจารย์แพทย์ทางดมยากับกูรูทางโยคะที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ซึ่งมีคณาจารย์​ และผู้สนใจจำนวนมาก ผมเดาว่านักวิชาการตะวันตกเหล่านั้นสนใจมุมมองของกูรูผู้นี้เพราะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างหลักคิดเชิงวิเคราะห์อันเป็นจุดเด่นของวิชาการสายวิทยาศาสตร์กับการคิดเชิงสังเคราะห์ที่กูรูผู้นี้ย้ำว่าเน้นการรับรู้ (perception) ความจริงตามที่เป็น (see things as they are)
 

ตามนิยามของโยคะศาสตร์ ทุกเซลล์ของร่างกายล้วนมีความทรงจำถ่ายทอดผ่านหลายชั่วอายุคนนานนับพันปี ในขณะที่ความเข้าใจทางวิทยาสตร์ชีวภาพมองว่าความทรงจำเป็นเรื่องของสมองเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม วิชาภูมิคุ้มกันพูดถึง memory B cells และ memory T cells ซึ่งทำให้ระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอม/เชื้อโรคที่เคยรุกราน ได้อย่างว่องไวและจำเพาะ วัคซีนเป็นการจำลองการรุกรานเพื่อเตรียมพร้อมระบบภูมิคุ้มกันเช่นนั้น
 


ทำนองเดียวกัน การติดตามภาวะโภชนาการจากคนรุ่นพ่อ-แม่ สู่รุ่นลูกพบว่า พ่อแม่ที่เคยตกอยู่ในภาวะขาดสารอาหารมักให้กำเนิดลูกที่เสี่ยงต่อภาวะอ้วนและเบาหวานเมื่อโตขึ้น ถ้าความทรงจำคือบันทึกประสบการณ์ ความรู้จากการติดตามนี้ก็สนับสนุนความเชื่อของโยคีข้างต้นใช่หรือไม่
 
การเรียนรู้วิชาด้วยสมองจึงเป็นการเรียนรู้แบบหนึ่ง การเรียนรู้ด้วยทุกอวัยวะตามความเชื่อของโยคีเป็นอีกแบบหนึ่งที่รู้จักกันในความหมายของการฝึกเจริญสติ ฝึกสมาธิ สังคมโลกจะเป็นเช่นไรถ้าระบบการศึกษาให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ทั้งสองแบบใกล้เคียงกัน

คอลัมน์ : เวทีชวนคิด
โดย : ชวนคิด


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 175