อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

กต.ตร.สภ.ปากน้ำประแสร์ ร่วมโครงการ"ตู้ปันสุข สู้ภัยโควิด-19"

นายสราวุธ ชินราช ประธาน กต.ตร.สภ.ปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง และคณะ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับพ.ต.อ.นิคม เทียนห้าว ผกก.สภ.ปากน้ำประแสร์ เพื่อร่วมจัดโครงการ "ตู้ปันสุขสู้ภัยโควิด-19" เสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 14.54 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.นิคม เทียนห้าว ผกก.สภ.ปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง รับมอบน้ำดื่ม 100 แพ็ก อาหารแห้ง ขนม ซึ่งได้รับมอบจาก นายสราวุธ ชินราช ประธาน กต.ตร.สภ.ปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง นายบรรพต เอื้อตระกูล นายอรรุพล พันธุ์เฉลิมชัย และ นายนัฐชัย ศักดาเพชรศิริ ที่ปรึกษา กต.ตร.สภ.ปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง เพื่อนำมาจัดโครงการ "ตู้ปันสุขสู้ภัยโควิด-19" ให้ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ ที่ สภ.ปากน้ำประแสร์ และประชาชนในพื้นที่ ได้รับสิ่งของอุปโภคบริโภคไปใช้ในชีวิตประจำวัน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น