อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

นายกเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ลงพื้นที่จุดตรวจคัดกรองโควิด-19

นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง นำคณะเยี่ยมให้กำลังใจ สมาชิก อ.ส.ม. เจ้าหน้าที่ อปพร. ผู้ปฏิบัติงานในการตรวจคัดกรองประชาชน ที่เดินทางเข้าออกพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 11.35 น.


นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบอาหาร น้ำ และเครื่องดื่มให้กำลังใจแก่ พนักงาน สมาชิก อ.ส.ม. เจ้าหน้าที่ อปพร. และผู้ปฏิบัติงานในการตรวจคัดกรองประชาชน ที่เดินทางเข้าออกพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง รวมทั้งเฝ้าระวัง หรือสังเกตอาการของผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค ที่ด่านตรวจทั้ง 6 จุด ในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งนี้ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทำงานร่วมกัน ในการตั้งจุดด่านตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังป้องกันตนเอง ใส่หน้ากากอนามัย และใช้เจลล้างมือตลอดเวลา ตลอดจนเข้มงวดในการวัดอุณหภูมิ ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มเสี่ยง และประชาชนที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ ให้รักษามาตรการ DMHTT ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น