อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

กรมการทหารช่าง เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 150 อัตรา

กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 150 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 มกราคม 2564 จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.11 น.


ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่างให้หน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภทผู้สมัคร
1. เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารช่าง อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการเหล่าทหารช่างที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมีเวลารับราชการทหาร 1 ปี จำนวน 75 อัตรา
2. ทหารกองประจำการที่สมัครใจเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ สังกัดกองทัพบก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (ปลด 1 พ.ค.63) จำนวน 75 อัตรา

คุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ
1. เพศชายอายุไม่เกิน 25 ปี
2. ผู้สมัครประเภททหารกองหนุนประเภทที่ 1 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6
3. ผู้สมัครประเภททหารกองประจำการที่สมัครใจเลื่อนกำหนดเวลาปลด ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://engr.thaijobjob.com/

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น