อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

"ชลประทานอุตรดิตถ์"ขอความร่วมมือเกษตรกรงดสูบน้ำน่านใช้ในการเพาะปลูก

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตร งดสูบน้ำจากแหล่งน้ำน่านไปใช้ในการเพาะปลูก ด้วยมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 15.18 น.

นายปิยภัทร สายเมฆ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายมานพ สุวรรณบุตร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่ากล้วย และบ้านคุ้งตะเภา ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและติดตามผลการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตร งดสูบน้ำจากแหล่งน้ำน่านไปใช้ในการเพาะปลูก ด้วยมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้พื้นที่ได้รับรู้ว่าปีนี้มีปริมาณน้ำน้อยหากทำนาต่อเนื่องอาจเกิดความเสียหายได้
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำต้นทุนจำกัด สามารถสนับสนุนได้เฉพาะน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ ไม่สามารถส่งน้ำสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ในปี 2563/2564 ได้ จากแนวโน้มสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงภัยแล้ง จึงงดสูบน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูก เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับปริมาณน้ำต้นทุน และการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาต่อไป

อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานยืนยันจะบริหารจัดการน้ำได้ตามแผนการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับเกษตรกร เพื่อขอความร่วมมือจากเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ ให้ร่วมใจกันปฏิบัติตามแนวทางที่เจ้าหน้าที่ได้แนะนำ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผน ซึ่งจะทำให้มีน้ำใช้ไปจนถึงช่วงต้นฤดูฝนหน้า
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น