อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

เทศบาลนครกรุงเก่า มอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้ อสม.

เทศบาลนครกรุงเก่า มอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้ อสม. ให้ออกหน่วยบริการตรวจวัดอุณภูมิของประชาชนในพื้นที่สาธารณะ เช่น การจัดงานศพ แต่งงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 15.14 น.

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้แก่กลุ่ม อสม.ในเขตพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จำนวนกว่า 70 เครื่อง โดยมี พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมตรีนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และตัวแทนกลุ่ม อสม.ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จำนวน 67 ชุมชน ชุมชนละ 1 เครื่อง เป็นตัวแทนรับมอบ ที่ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยาว่าที่ร้อยตรีสมทรง นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ด้วยทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีความตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่เกาะเมือง ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จึงได้มีการส่งมอบเครื่องวัดอุณภูมิ ให้แก่กลุ่ม อสม.ในเขตพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้เพื่อให้ผู้นำชุมชนกลุ่ม อสม. ดังกล่าวในพื้นที่ของแต่ละชุมชน จำนวน 67 ชุมชน นำไปติดตั้ง และออกหน่วยบริการตรวจวัดอุณหภูมิของประชาชนในพื้นที่สาธารณะ หรือบริเวณที่มีการจัดกิจกรรม เช่น การจัดงานศพ การจัดการแต่ง และกิจกรรมต่างๆ ที่มีประชาชนในพื้นที่มารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อที่จะได้สามารถคัดกรองผู้ที่มีไข้และผู้ที่มีความเสี่ยงก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น