อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ผุดโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน

โครงการนำสายไฟฟ้าใต้ดิน ในถนนพระพันวษา ระยะทาง 1,100 เมตร ตั้งแต่สีแยกเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ถึงบ้านหัวถนน เข้าร่วมปาระชุม ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติของกระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับงบประมาณจำนวน 50 ล้านบาท ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 14.43 น.


ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ได้เชิญคณะทำงานโครงการนำสายไฟฟ้าใต้ดิน ในถนนพระพันวษา ระยะทาง 1,100 เมตร ตั้งแต่สีแยกเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ถึงบ้านหัวถนน เข้าร่วมปาระชุม ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติของกระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับงบประมาณจำนวน 50 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งการออกแบบได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วเช่นกัน ขณะนี้ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น การสื่อสาร เอไอเอส ทรู และอื่นๆเพื่อบูรณาการร่วมกัน พร้อมกำหนดทำประชาวิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในวันที่ 17-19 ก.พ.64


สำหรับโครงการนำสายไฟฟ้าใต้ดิน เป็นดำริของนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี สมัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 10 ปีย้อนหลัง แต่โครงการนี้ได้หยุดชะงักไปเนื่องจากปัญหางบประมาณ จนกระทั่งมาถึงปัจจุบัน ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการต่อมาอย่างต่อเนื่อง ต้องการให้ปัญหาสายไฟในแต่ละช่วงในเขตเทศบาลฯที่มีสายสื่อสารต่างๆห้อยระโยงระยาง บดบังทัศนียภาพ ประชาชนที่ไม่เข้าใจโทษแต่เสาไฟฟ้า จริงๆแล้วสายสื่อสารต่างๆที่ห้อยระโยงระยางไม่เรียบร้อย ไม่เป็นระเบียบ จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมดังกล่าว 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น