อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

ครูโรงเรียนอนุบาลในสุพรรณบุรี แต่งชุดวรรณคดีไทย สอนเด็กทางออนไลน์

ครูโรงเรียนอนุบาลในสุพรรณบุรี ทำเก๋ แต่งชุดวรรณคดีไทย สอนเด็กทางออนไลน์ นักเรียนชอบใจนั่งเรียนหน้าจอ ผอ.รร.เผย ให้ครูแต่งชุดลิเก เงาะป่า นุ่งโจงกระเบน สอนเสริมชดเชยช่วงโควิด-19 แถมกระตุ้นความเป็นไทย อังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 11.14 น.


ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การบริหารของ ว่าที่ ร.ต.ประกฤษ โพธะนัง ผู้อำนวยการฯ ซึ่งมีนักเรียนในปกครองตั้งแต่อนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,300 กว่าคน ในช่วงที่ผ่านมามีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ให้โรงเรียนปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงเรียนจึงได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตมาใช้สอน เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนเรียนรู้ได้ตามปกติ ซึ่งครูผู้สอนแต่ละคนจึงได้คิดรูปแบบการแต่งตัว ปรับวิธีการสอนทางออนไลน์ให้เป็นที่สนเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเข้ามาเรียนกันมากๆ รวมถึงสร้างความสนุกสนานและเป็นการดึงดูดความสนใจให้กับนักเรียน มานั่งเรียนหน้าจอ ผ่านระบบออนไลน์นายเนติพงษ์ รุ่งเรือง ครูสอนวิชาดนตรี ได้มาทำการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยได้แต่งชุดเงาะป่า นุ่งโจงกะเบนสีแดง ผมชี้ฟู เข้ามาทำการสอนออนไลน์ เมื่อนักเรียนเห็นต่างส่งเสียงหัวเราะชอบใจ เพราะปกติจะเห็นแต่คุณครูในรูปแบบการแต่งชุดสุภาพ เรียบร้อย แต่ครั้งนี้มาในชุดเงาะป่าซาไก เมื่อคุณครูทำการสอน ร้องเพลงฉ่อย เล่นตอบโต้กับนักเรียนที่นั่งเรียนเป็นที่สนุกสนาน นักเรียมตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีว่าที่ รต.ประกฤษ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ทางโรงเรียนได้นำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการสอนออนไลน์ โดยการคิดกลยุทธ์ในการให้นักเรียนสนใจในการเข้าเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้คุณครูผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน แต่งชุดต่าง ๆ เข้าทำการเรียนการสอน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับเด็กจะได้ไม่รู้สึกน่าเบื่อหน่ายและตั้งใจเรียน เมื่อคุณครูแต่ละท่าน จะเข้าทำการสอนเด็กนักเรียนก็จะลุ้นว่าครูจะแต่งชุดใดมาทำการสอน และสิ่งที่ได้มากที่สุดคือการได้เจอหน้ากันเหมือนได้มานั่งเรียนที่โรงเรียนเหมือนเดิม"สามารถสร้างสายสัมพันธ์ความเข้าใจกับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี โดยตนก็จะเข้าพบนักเรียนทางสื่อออนไลน์ในทุกวันทุกชั้นเรียนห้องละ 3 ถึง 5 นาที เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์อันดีกับเด็กและผู้ปกครอง โดยแต่งกายหมุนเวียนเปลี่ยนไปเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กซึ่งชุดที่แต่ง จะแต่งตามศิลปะและวัฒนธรรมของไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นความเป็นไทยให้กับเด็กนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย และหากกระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งให้เปิดเรียนตามปกติ ตนก็จะใช้เทคโนโลยีนี้ สอนเสริมชดเชย ในวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ อีกทางหนึ่งด้วย" ว่าที่ รต.ประกฤษ กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น