อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

"บุญลือ" เรียก กกท. ชี้แจงปมรายการวิ่งและชกมวย

“บุญลือ” เรียก กกท. ชี้แจงเรื่องรายการวิ่ง UTMB2020 และรายการมวยแซทฮีโร่ซีรีส์ มวยไทย หลังมีผู้ร้องเรียนเรื่องความโปร่งใส พุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 20.00 น.


เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 ม.ค. ที่ห้องประชุม 416 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานประชุมคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 33 มี กรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง การประชุมสาระสำคัญครั้งนี้มี 2 เรื่อง คือ พิจารณากำหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน เรื่องความไม่โปร่งใสในการจัดการแข่งขันวิ่ง Trail รายการ Thailand by UTMB2020 ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ และค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชกมวยรายการ "แซท ฮีโร่ ซีรีส์ มวยไทย" ดร.สิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ เลขานุการคณะกรรมาธิการ รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่องร้องเรียนความไม่โปร่งใสของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในการดำเนินการจัดการแข่งวิ่ง Trail รายการ Thailand by UTMB 2020 ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องรายได้จากการจัดการแข่งขันค่าโฆษณา การบริหารจัดการรายได้ที่ขาดความชัดเจนโปร่งใส และการจ่ายเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่มีนักกีฬาบางส่วนไม่ได้รับทั้งนี้ การแข่งขันดังกล่าวเป็นการแข่งขันระดับโลก จะส่งผล กระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของการกีฬาแห่งประเทศไทยในวงการกีฬาไทยและระดับสากล เพื่อสร้างความโปร่งใสและเชื่อมั่นต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงเห็นควรพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงดังกล่าวให้เกิดความชัดเจน นอกจากนั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย ยังถูกร้องเรียนถึงการใช้งบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาชกมวยรายการ "แซท ฮีโร่ ซีรีส์ มวยไทย" ณ เวทีมวย เวิลด์ สยาม สเตเดียม (ตะวันนา) ในวันเสาร์ที่ 7 พ.ย.2563  ที่ผ่านมาอีกด้วย ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนทั้งสองเรื่องเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ต่อมา นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกีฬา รายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ม.ค.2564 พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา อดีตประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สปช.และ สปท. ได้เข้าพบ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้เร่งพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้งนี้ ปัญหาความล่าช้าในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาความล่าช้าในการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่คณะกรรมาธิการได้มีการหยิบยกขึ้นพิจารณาแล้วในการประชุมคณะกรรมาธิการกีฬา ครั้งที่ 19 เมื่อวันพุธที่ 15 ก.ค.2563  โดยมีผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติ มอบหมายให้ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งข้อมูลรายงานชี้แจงข้อคำถามของคณะกรรมาธิการ เช่น ผลการดำเนินการตามมาตรา 77 แห่งบทเฉพาะกาล การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาวิชาการ อธิการบดี คณบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ผลความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคจาการดำเนินการ เป็นต้น ต่อมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รายงานผลตามมติดังกล่าวแล้วตามลำดับ แต่ในปัจจุบันปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขการดำเนินการยังไม่มีความคืบหน้าประการใด

หลังรับฟังการรายงาน ดร.บุญลือ ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้หารือในคณะกรรมาธิการฯ ในที่ประชุม กรณีเรื่องร้องเรียน เรื่องความไม่โปร่งใสในการจัดการแข่งขันวิ่ง Trail รายการ Thailand by UTMB2020 ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ และค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชกมวยรายการ "แซท ฮีโร่ ซีรีส์ มวยไทย" มีมติให้เชิญ ผู้ถูกร้องและผู้ร้องมาชี้แจงในที่ประชุมคราวต่อไป ส่วนกรณีปัญหาความล่าช้าในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่ประชุมจึงมีมติ ติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินการและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข ตลอดจนเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยเชิญผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น