อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

ชาวบ้านบางปลาม้าปลื้ม "สส.-สจ."ไม่ทิ้งกันช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง

กรณีเกษตรกรในพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลมะขามล้ม และตำบลวังน้ำเย็น ได้รับความเดือดร้อน ในเรื่องของการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร เพราะภายในคลองชลประทาน มีวัชพืชขึ้นหนาเต็มพื้นที่ ทำให้ปิดกั้นทางน้ำ พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.58 น.


นายชัชรินทร์ ศรีบุศยดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่ากรณีเกษตรกรในพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลมะขามล้ม และตำบลวังน้ำเย็น ได้รับความเดือดร้อน ในเรื่องของการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร เพราะภายในคลองชลประทานมีวัชพืชขึ้นหนาเต็มพื้นที่ ทำให้ปิดกั้นทางน้ำ และยังเกิดสันดอนตื้นเขินเป็นเวลายาวนาน ทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านไปได้อย่างสะดวก จากคลองส่งน้ำสามนาค บริเวณสะพานข้ามคลองบนถนนสาย 3318 (บริเวณหน้าวัดตะลุ่ม) ยาวตามคลองชลประทานไปบรรจบถึงคลอง ร.1-ซ้าย สองพี่น้อง (บริเวณ สามแยก หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น หมู่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น หมู่ 7 ตำบลมะขามล้ม เป็นระยะทางยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร)ล่าสุดได้ประสานขอความช่วยไปที่ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สส.สุพรรณบุรี เขต 2 พรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อนำรถแบ๊กโฮทำการขุดลอกคลองชลประทานเส้นดังกล่าว โดยทำการตักวัชพืชออกเพื่อให้นำไหลผ่านสะดวก ต้องขอขอบคุณนายณัฐวุฒิ ที่ได้ส่งทีมงานทั้งนายก อบต. นายฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ สจ.เขต 1 อ.บางปลาม้า เข้ามาร่วม กันบูรณาการดำเนินการในทันที โดยเฉพาะนายจตุพร อุ่นวิจิตร สจ.เขต 3 อ.บางปลาม้า ได้นำรถแบ๊กโฮ มาให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตนและชาวบ้านต้องขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ เพราะต่อไปนี้ชาวบ้านจะได้มีน้ำทำนากันอย่างพอเพียงต่อไป.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น