อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

"เซ็นทรัล"ยกระดับมาตรการเข้มข้น สะอาด มั่นใจ

กรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาตรการเข้มข้นสูงสุดที่เซ็นทรัลเวิลด์ ผู้นำแผนแม่บท เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ ยกการ์ดสูงสุดทั่วไทย เน้นย้ำทุกคนใช้ชีวิตปลอดภัย รักษาวินัย คนไทยช่วยกัน   พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 11.45 น.


บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ให้การต้อนรับนายแพทย์ อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อม และชมการปฏิบัติตามแผนแม่บทยกระดับมาตรการเข้มข้นสูงสุด “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” สถานที่ปลอดภัยของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ รวมทั้งผู้เช่าร้านค้าภายในศูนย์ เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานการดูแลความสะอาด และความปลอดภัยให้ธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมรณรงค์ให้คนไทยทุกคนร่วมกันรักษาวินัยดูแลตัวเองอย่างดี ในขณะเดียวกันภาคเอกชนยังเดินหน้าให้ความร่วมมือกับภาครัฐ คุมเข้มมาตรการเพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการทุกคนดูแลทั้งในส่วนพื้นที่ศูนย์การค้า และร้านค้าผู้เช่า เพื่อให้คนไทยสามารถออกมาใช้ชีวิต ทานอาหารนอกบ้าน และซื้อของใช้ที่จำเป็นได้อย่างสะอาดมั่นใจดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ช่วงเวลาขณะนี้ เราคนไทยทุกคนต้องช่วยกันรักษาวินัย และดูแลป้องกันตัวเองต่อไป เพื่อให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อดีขึ้นในเร็ววัน ซึ่งในสถานการณ์ช่วงนี้ ที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังต่อสู้ และหาทางป้องกันโควิด-19 อย่างเต็มที่ ในประเทศไทยเอง ที่หลายธุรกิจยังคงเปิดให้บริการรวมทั้งศูนย์การค้า ดังนั้น ทุกชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องปรับรูปแบบการใช้ชีวิต New Normal ใหม่อย่างไรให้ Balance ระหว่างการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากโควิด-19 สามารถออกมาทานข้าว ทำงาน ซื้อของใช้จำเป็น ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ เพื่อเดินหน้าเศรษฐกิจประเทศต่อไปได้

โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ ในการดูแลความสะอาด และความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการใน 33 สาขาทั่วประเทศปัจจุบัน เราได้ยกระดับมาตรการเข้มข้นสูงสุดตามแผนแม่บท เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ ยกการ์ดสูงสุดทั่วไทย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้เช่าร้านค้า และพนักงานภายในศูนย์การค้า ที่ร่วมกันคุมเข้มมาตรการอย่างเต็มที่ ทั้งการทำ Big cleaning ป้องกันล่วงหน้าเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่องหลังศูนย์ปิด, เข้มข้นระบบคัดกรองลูกค้า รวมทั้งพนักงานภายในศูนย์การค้า ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ และให้พนักงานทุกคนกรอกประวัติในระบบทุกครั้งก่อนเข้างาน,  เซ็นทรัลแอร์สะอาดมั่นใจ ด้วยการฆ่าเชื้อในระบบปรับกาศด้วยแสง UV-C ทุกวันตลอดเวลา และการยกระดับมาตรการร้านอาหาร เข้มงวดสูงสุดทั้งหลังครัวและด้านหน้าร้าน ตั้งแต่ การต่อคิวเข้าร้านแบบเว้นระยะ, จำกัดจำนวนคนเข้าร้านต่อครั้ง, นั่งทานอาหารแบบ Social distancing, มี table shield, แยกชุดอุปกรณ์ทานอาหารแต่ละบุคคลและใส่ห่อพลาสติกอย่างดี, พนักงานทั้งในครัวและให้บริการ ต้องผ่านระบบคัดกรองเข้มงวดและทำแบบประเมินก่อนเข้างานทุกวัน, ใส่หน้ากากอนามัย-Face shield-ถุงมือ, Touchless experiences ด้วยการสแกนเมนูอาหาร และจ่ายเงินแบบ Cashless เป็นต้น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น