อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

อบจ.กาญจนบุรี​ดูงาน​​ระบบกล้องวงจรปิด (cctv) อบจ.สุพรรณบุรี

ทีมงาน อบจ.กาญจนบุรี ศึกษาดูงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ (IP Phone) ระบบกล้องวงจรปิด (cctv) และห้องปฏิบัติการกล้องวงจรปิด (Data Center) ของ อบจ.สุพรรณบุรี พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 12.11 น.


ที่ห้องปฏิบัติการ CONFERENCE ROOM อบจ.สุพรรณบุรี นายเธียรรินทร์ ปัทมนิรันดรกุล รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทนปลัด อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.กาญจนบุรี นำโดย นายพีราวิชญ์ ขจรดี ผอ.กองแผนและงบประมาณ อบจ.กาญจนบุรี พร้อมคณะฝ่ายเทคโนโลยี กองแผนและงบประมาณ เข้าศึกษาดูงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ (IP Phone) ระบบกล้องวงจรปิด (cctv) และห้องปฏิบัติการกล้องวงจรปิด (Data Center) ของ อบจ.สุพรรณบุรี โดยมี นายเทพทัต ธัญญเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ นายเธียรรินทร์ กล่าวว่า อบจ.สุพรรณบุรี เริ่มดำเนินระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ปัจจุบันยังใช้งานได้ดี ทั้งนี้ ผู้บริหารมีนโยบายให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ปัจจุบันมี 1,448 ตัวครอบคลุมทั้งจังหวัด อ.ด่านช้าง 86 ตัว อ.หนองหญ้าไซ 61 ตัว อ.สามชุก 39 ตัว อ.เดิมบางนางบวช 252 ตัว อ.ศรีประจันต์ 64 ตัว อ.ดอนเจดีย์ 70 ตัว อ.สองพี่น้อง 106 ตัว อ.อู่ทอง 80 ตัว อ.บางปลาม้า 17 ตัว และ อ.เมืองฯ 654 ตัว แต่ละอำเภอเชื่อมโยงโดยสายเคเบิลใยแก้วทั้งหมดด้าน นายพีราวิชญ์ กล่าวว่า การมาศึกษาดูงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ ทำให้เห็นว่า อบจ.สุพรรณบุรี มีความเจริญไปไกลแล้ว เรื่องนี้จะได้นำเสนอผู้บริหาร อบจ.กาญจนบุรี ชุดใหม่ที่จะเข้ามาทำงาน 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น