อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

สิงห์บุรีปล่อยขบวนรถ พม.Mobile มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชน

นายณัฐพล ธานีรัตน์ รอง ผวจ.เป็นประธานปล่อยขบวนรถ พม. Mobile ปันสุข สู่ชุมชน นำเครื่องอุปโภคมอบให้ชุมชนที่มีกลุ่มเปราะบาง ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. ถึง 31 มี.ค. 64 พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 15.57 น.


ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี นายณัฐพล ธานีรัตน์ รอง ผวจ.เป็นประธานปล่อยขบวนรถ พม. Mobile ปันสุข สู่ชุมชน  กระจายลงพื้นที่ นำเครื่องอุปโภคที่จำเป็นมอบให้กับชุมชนที่มีกลุ่มเปราะบางตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. ถึง 31 มี.ค. 64

ทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตระหนักถึงประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จึงได้ระดมทรัพยากรให้ความช่วยเหลือประชาชน กลุ่มเป้าหมายของ พม.คือ เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม ช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้คลี่คลายและช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ประชาชน จึงเพิ่มช่องทางรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ระดมทรัพยากรจากผู้มีจิตเมตตาจากภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น