อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

2 ปี "ทุนพลังงาน" สว่างในค่าย! "แผงโซลาร์" สบายดี-หรือเป็นขยะ? (2)

หน่วยงานของรัฐ ทั้งป.ป.ช. และ สตง. ช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสในยุคที่ คสช. เรืองอำนาจ กับการทำโครงการด้วยเงินสนับสนุนจาก “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ตั้งแต่มีการทำรัฐประหารเมื่อปี 57 ว่ามีการรั่วไหลของงบประมาณหรือไม่? พุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น.


เป็นตอนที่ 2 ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ หลังจาก “นายพล” นอกราชการ! บอกให้ทีมข่าว “1/4 Special Report” เป็นสื่อกลางแจ้งให้ภาคประชาชน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งป.ป.ช. และ สตง. ช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสในยุคที่ คสช. เรืองอำนาจ กับการทำโครงการด้วยเงินสนับสนุนจาก “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ตั้งแต่มีการทำรัฐประหารเมื่อปี 57 ว่ามีการรั่วไหลของงบประมาณหรือไม่?2 ปี 39 โครงการ-เฉียด3พันล้านบาท

มีการทำโครงการพลังงานทดแทนแล้วเกิดประโยชน์กับประชาชนเพราะใช้งานได้จริง แผงโซลาร์เซลล์ยังอยู่สบายดี หรือว่าถูกทิ้งเป็นขยะไปแล้ว? และช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าในหน่วยงานของทหารได้มากน้อยแค่ไหน? เนื่องจากมีผู้รู้เรื่องพลังงานให้ข้อมูลว่าการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 1 เมกะวัตต์ พร้อมระบบสำรองไฟและแบตเตอรี่ จะผลิตไฟฟ้าได้ 4,000 หน่วย/วัน (แผงโซลาร์เซลล์รับแสงอาทิตย์เฉลี่ย 4 ชั่วโมง/วัน) จะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ 400 ครัวเรือน/วัน ในกรณีบ้าน-ที่พักอาศัยใช้ไฟฟ้า 10 หน่วย/วัน หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้า  1,200 บาท/เดือน

ดังนั้นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 1 เมกะวัตต์ จึงถือว่าไม่น้อย แล้วเอาไฟฟ้าเหล่านี้ไปไหน ช่วยลดภาระค่าไฟให้หน่วยงานทหารหรือไม่? เพราะช่วงปี 58-59 มีการขอเงินสนับสนุนจาก “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ไปทำโครงการที่ควรถูกตรวจสอบและติดตาม จำนวน 39 โครงการ มูลค่าเฉียด ๆ 3 พันล้านบาท

เปลี่ยนหลอดไฟ-โรงไฟฟ้า-แผงโซลาร์เซลล์

โครงการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วย 1. โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแอลอีดีในหน่วยงานกองทัพอากาศ งบประมาณ 56.25 ล้านบาท ในฐานทัพอากาศ-กองบิน-ฝูงบิน 2. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงสว่างหลอด LED สำหรับถนนสาธารณะในโรงเรียนนายร้อย จปร. งบประมาณ 11.87  ล้านบาท

3. โครงการศึกษาวิจัยนำร่องโรงไฟฟ้าแบบผสมผสานเชิงปฏิบัติการ งบประมาณ 40 ล้านบาท ในค่ายพรหมโยธี จ.ปราจีนบุรี 4. โครงการศึกษาวิจัยนำร่องโรงไฟฟ้าแบบไฮบริดเชิงปฏิบัติการสำหรับ 3 จังหวัดชายแดนใต้ งบประมาณ 40 ล้านบาท ค่าย ร.152 พัน 1 จ.ยะลา  5. โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ในหน่วยทหารและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม งบประมาณ 5.14 ล้านบาท

6. โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงานของกองทัพอากาศ งบประมาณ 18.91 ล้านบาท ในกองบิน-โรงเรียนการบิน-ฝูงบิน-15 สถานีรายงาน 7. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 1 เมกะวัตต์ ที่หน่วยงานของกองทัพอากาศ งบประมาณ 184.53 ล้านบาท ในกองบิน 2 จ.ลพบุรี  ฝูงบิน 237 กองบิน 23 น้ำพอง จ.ขอนแก่น และโรงเรียนการบิน จ.นครปฐม

8. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ (TACAN) ในหน่วยงานของกองทัพอากาศ งบประมาณ 16.51 ล้านบาท ในกองบิน 7 สุราษฎร์ธานี และกองบิน 46 พิษณุโลก 9. โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับฐานปฏิบัติการทางทหาร งบประมาณ 39.52 ล้านบาท ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 3 กิโลวัตต์ จำนวน 42 ระบบ ตามหน่วยทหารชายแดนภาคใต้-ภาคตะวันออก-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  10. โครงการปรับอากาศในอาคารขนาดใหญ่ด้วยระบบการทำความเย็นแบบดูดซึมโดยอาศัยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า งบประมาณ 80 ล้านบาทโคมโซลาร์เซลล์ในที่ฝังศพ-เผาศพ...ก็มี!

11. โครงการต้นแบบระบบกรองน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไม่มีข้อมูลงบประมาณ) 12. โครงการสนับสนุนการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไม่มีข้อมูลงบประมาณ) 13. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระผสมผสานแบบเชื่อมต่อ ระบบจำหน่าย (Grid Backup System) ขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ งบประมาณ 57.48 ล้านบาท โดยกรมการพลังงานทหาร  14. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความมั่นคงในหน่วยทหาร งบประมาณ 34.84 ล้านบาท โดยกรมการพลังงานทหาร

15. โครงการจัดสร้างระบบผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำด้วยแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,200 วัตต์ เพื่อสนับสนุนภารกิจทางทหาร งบประมาณ 240.45 ล้านบาท โดยกรมการพลังงานทหาร 16. โครงการ   จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ในกองพลทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี งบประมาณ 66.40 ล้านบาท 17. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ในพื้นที่กองทัพเรือ เพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน งบประมาณ 267.90 ล้านบาท 18. โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับใช้ภายในค่ายสิรินธร กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า งบประมาณ 70.82 ล้านบาท

19. โครงการพลังงานทดแทนสำหรับศูนย์ศิลปาชีพหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่ชายแดน จ.แม่ฮ่อง สอน โดย กอ.รมน. งบประมาณ 80 ล้านบาท  20. โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในค่ายมหาจักรีสิรินธร จ.สงขลา งบประมาณ 21.03 ล้านบาท 21. โครงการติดตั้งโคมไฟถนน LED ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความมั่นคง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  งบประมาณ 94.50 ล้านบาท

22. โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในค่ายนวมินทราชินี มณฑลทหารบกที่ 14 จ.ชลบุรี งบประมาณ 40.09 ล้านบาท 23. โครงการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีพลังงานครบวงจรในหน่วยงานภาครัฐ โดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก งบประมาณ 35.64 ล้านบาท 24. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมส่องสว่างโซลาร์เซลล์ในศาสนสถานและสถานที่ฝังศพ-เผาศพ (กุโบร์/สุสานจีน/ฌาปนสถาน) ในพื้นที่หมู่บ้านเร่งรัดการพัฒนาและหมู่บ้านเสริมสร้างการพัฒนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ศอ.บต. กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ 219.49 ล้านบาทเปลี่ยนหลอดไฟ “แอลอีดีหลายร้อยล้านบาท

ขณะที่โครงการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2559 ประกอบด้วย 1. โครงการติดตั้งชุดโคมไฟและหลอดแอลอีดีในหน่วยงานของกองทัพอากาศ งบประมาณ 315.12 ล้านบาท ภายในกองบิน-โรงเรียนการบิน-สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม 2. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยการเปลี่ยนโคมไฟเป็น ชนิดสะท้อนแสง และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นชนิด LED ในอาคารของกอ.รมน.-สวนรื่นฤดี งบประมาณ 1.92 ล้านบาท

3. โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานด้วยเทคโนโลยีแบบบูรณาการสำหรับกลุ่มอาคารกรมยุทธโยธาทหารบก  งบประมาณ 45.92 ล้านบาท 4. โครงการเปลี่ยนโคมไฟประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED เพื่อความมั่นคง ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 127.40 ล้านบาท โดย ศอ.บต. กระทรวงมหาดไทย 5. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ขนาด 1 เมกะวัตต์ ในหน่วยงานกองทัพอากาศ มูลค่า 63.90 ล้านบาท ที่กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์

6. โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนด้วยแสงอาทิตย์แบบผสมผสานใน รพ.จันทรุเบกษา กองทัพอากาศ มูลค่า 6.07 ล้านบาท 7. โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนด้วยแสงอาทิตย์ใน 3 สถานีเรดาร์ (ดอยอินทนนท์-ภูหมันขาว-เขาเขียว) กองทัพอากาศ งบประมาณ 7.77 ล้านบาท 8. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนด้วยพลังงานทดแทน พื้นที่ จ.เชียงใหม่ มูลค่า 61.63  ล้านบาท

9. โครงการส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบประมาณ 66 ล้านบาท โดย กอ.รมน. 10. โครงการสูบน้ำเพื่อการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 35.07 ล้านบาท โดยกอ.รมน. 11. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทุรกันดาร โดยการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์และระบบสูบน้ำ ชุมชนบ้านป่าแป๋ จ.ลำพูน งบประมาณ 13.35 ล้านบาท โดย กอ.รมน.

12. โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหลอดประหยัดพลังงาน ชนิด LED เพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 270 ล้านบาท โดย ศอ.บต. 13. โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก งบประมาณ 42.12 ล้านบาท

14. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสานอัจฉริยะด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ระบบสายส่ง และแบตเตอรี่สำรอง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ เพื่อความมั่นคงในหน่วยทหาร โดยกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร งบประมาณ 27.55 ล้านบาท 15.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 30   กิโลวัตต์ บริเวณพื้นที่โรงเรียนนายสิบทหารบก โดยกรมการพลังงานทหาร งบประมาณ 66.66 ล้านบาท.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น