อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

หลวงพ่อแดง มอบที่ดินจัดทำศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล

เจ้าอาวาสวัดอินทาราม มอบที่ดินกว่า 3 ไร่ ให้สำนักงานพัฒนาชุมชน สร้างศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” น้ำเค็ม ต้นแบบแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสงคราม พฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น.

ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 4 อาคารศาลากลาง นางสาวสุรีวรรณ คณนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ ดร.(หลวงพ่อแดง นันทิโย) รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา เจ้าอาวาสวัดอินทาราม ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่เดินทางมาร่วมหารือถึงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ทั้งนี้หลวงพ่อแดงได้มอบที่ดินโฉนดเลขที่ 14693 ในตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 3 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม จัดทำศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนหลวงพ่อแดง กล่าวว่า ปกติญาติโยมใส่บาตรพระ แต่มาถึงเวลาที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน พระสงฆ์ก็ต้องออกมาช่วยเหลือในรูปแบบของ “บวร” คือ บ้าน วัด และราชการ ช่วยเหลือประชาชน โดยครั้งนี้ทางวัดได้มอบที่ดินให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดทำศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” น้ำเค็ม ต้นแบบแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยให้จัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตรที่มีน้ำทะเลท่วมถึง เป็นพื้นที่ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่ดินเค็ม เป็นการให้ธรรมชาติจัดการตัวเอง โดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้สำเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบนิเวศ แก้ปัญหาพื้นดินเค็ม สภาพยังเป็นไม้โกงกาง ลำพู และไม้ทะเลที่สมบูรณ์ และยังมีไม้อีกหลายชนิดหลายอย่าง เป็นที่อยู่อาศัยของนก ปู ปลาทะเลมาอาศัย เป้าหมาย 1 ไร่ ได้ 2 แสน ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ถือเป็นการช่วยเหลือประชาชนของคณะสงฆ์ สนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ในส่วนของวัดอินทารามเองก็ยังได้จัดทำโคกหนองนา โมเดล ดร.หลวงพ่อแดง ที่จังหวัดสุรินทร์ และโคกหนอง นา โมเดล บริเวณด้านหลังวัดอินทาราม อีกด้วย.
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น