อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

แห่สมัครนายกเล็กเมืองแม่กลองวันแรกคึกคัก

การรับสมัครผู้สมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 9 แห่งของ จ.สมุทรสงคราม วันแรกเป็นไปด้วยความคึกคักโดยเฉพาะเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีผู้สมัครนายกถึง 4 ราย อังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.12 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล วันที่ 28 มีนาคม 2564 และได้เปิดรับสมัครผู้สมัครเลือกตั้งเป็นนายกและสมาชิกสภาเทศบาลระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ โดยเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัคร มีผู้สนใจมารอสมัครกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีผู้สมัครนายกถึง 4 ราย ปรากฏว่านายสมชาย ตันประเสริฐ หรือตี๋ ปลาทอง อดีตนายกสมัยที่แล้วได้เบอร์ 1 นายสมชาย เอี่ยมประเสริฐ หรือหน่อง ลูกชิ้นวีระ เบอร์ 2 นายกฤษ เอี่ยมบำรุง เบอร์ 3 และนายอานนท์ ตันติดำรงกุล หรือมิ้นท์ ดำรงกุล ได้เบอร์ 4
ส่วนผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลบางจะเกร็ง มี 2 คน คือนายศราวุธ กล้วยจำนงค์ เบอร์ 1, นายสุขเกษม โง้วสกุล นายกสมัยที่แล้วได้เบอร์ 2, เทศบาลตำบลอัมพวา เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ทั้ง 2 คน คือ นายกฤษฎี กลิ่นจงกล เบอร์ 1 นายวิศิษฐ์ เจียมรัตตัญญู เบอร์ 2, เทศบาลตำบลสวนหลวง มี 2 คนคือ นางสาวณิชาภา โกวิทานนท์ เบอร์ 1, นายสำรวย กลิ่นอภัย นายกสมัยที่แล้วเบอร์ 2, เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ยังมีผู้สมัครนายกคนเดียวและเป็นผู้สมัครหน้าใหม่คือ นายธีรวัฒน์ จันทร์เสมา เบอร์ 1, เทศบาลตำบลกระดังงา มีผู้สมัครตำแหน่งนายกคนเดียวเช่นกัน คือ นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์ เบอร์ 1, เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ มีผู้สมัครตำแหน่งนายกคนเดียวเช่นกันคือ นายชินดนัย รุจิรัตน์ เบอร์ 1, เทศบาลตำบลบางกระบือ มีผู้สมัครนายก 3 คนคือ นายสบสรรค์ ธรรมวรรณกุล เบอร์ 1, นายวิชา ประจักษ์จิตร์ เบอร์ 2, นายสมจิตต์ ลัดดาวัลย์ อดีตนายกสมัยที่แล้ว เบอร์ 3 และ เทศบาลตำบลบางนกแขวก มีผู้สมัครตำแหน่งนายกคนเดียว เป็นผู้สมัครหน้าใหม่คือ นายสุรศักดิ์ บุญประสบ เบอร์ 1

น.ส.ปิ่นทอง อินทรศรี ผอ.กกต.จ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า การรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ใน จ.สมุทรสงคราม ทั้ง 9 แห่ง ยังมีต่อไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ทำการสำนักงานเทศบาลแต่ละแห่ง จึงอาจจะมีผู้สมัครเพิ่มเติมอีก ซึ่งผู้สื่อข่าวจะรายงานให้ทราบต่อไป.
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น