อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

"สท.จอม"นำทัพกลุ่มรักษ์เวียงสระชิงนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงสระ

ภายหลังจากที่ได้มีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี ทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และกำหนดให้มีการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ. ที่เทศบาลตำบลเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี อังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.34 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ได้มีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี ทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และกำหนดให้มีการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ. ที่เทศบาลตำบลเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ล่าสุดมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 2 ราย คือ หมายเลข 1 นายสุรินทร์ บุญประสพ และ หมายเลข 2 นายจรุงศักดิ์ คำปรีชานายจรุงศักดิ์ คำปรีชา หรือ สท.จอม เปิดเผยว่า ได้เข้ามาทำงานการเมืองท้องถิ่น ในตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสระ มาแล้ว 3 สมัย ทำให้เห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี จึงได้มีความตั้งใจที่จะเข้าไปรับใช้ในฐานะผู้บริหาร ซึ่งในการสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ ตนได้มีการเชิญบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้านให้มาร่วมเป็นทีมบริหารและที่ปรึกษา ประกอบด้วย นายธรรมรงค์ หรือ โกแต๋ ฤทธยานนท์ เป็นที่ปรึกษา นายพหล หวานแก้ว ,นายปิยะรัฐ หรือ วี จิรัตน์ฐิกุล เป็นรองนายกฯ และ มี นางสาวสุดารัตน์ หรือ แหม่ม พิรุณกาญจน์ เป็นเลขานุการ นายกฯ นอกจากนั้นยังได้สรรหาผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล ที่ตั้งใจทำงานเพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างหลากหลายและเข้าถึง ทั้งนี้เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสระของเรา โดยผู้สมัครประกอบด้วย เขต1 นายศุภกฤต จิตตระกูลวรภู หมายเลข 2 นางสาวปาจรีย์ ลิ้มประสิทธิ์วงศ์ หมายเลข 3 นางสาวกวินธิดา เมืองพร้อม หมายเลข 4 นายสมพร เตี้ยว หมายเลข 5 นายจิรกร เกื้อฉิม หมายเลข 6 และ นายสมศักดิ์ หวานแก้วหมายเลข 7 ส่วนเขต 2 ประกอบด้วย นายเลิศศักดิ์ กิ่งทอง หมายเลข 2 นายสุรศักดิ์ แสงศรี หมายเลข 3 นางอ่อนหวาน จุ่งพิวัฒน์ หมายเลข 4 นายถนอม โยธา หมายเลข 5 นางมานิตย์ คิ้วสง่า หมายเลข 6 และ นายปัญญาศักดิ์ ดวงจันทร์ หมายเลข 7

นายจรุงศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ตนมีนโยบายที่สำคัญในการบริหารเทศบาลตำบลเวียงสระ มุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนไปถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งจะต้องเท่าเทียมกันในทุก ๆด้าน ทั้งในด้านเศรษญกิจ ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน สาธารณูบโภคและสาธารณูปการ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามนโยบายของกลุ่มที่ตั้งไว้คือ คุณธรรมนำบริหาร ประสานชุมชน ผลงานโปร่งใส กว้างไกลด้วยวิสัยทัศน์ และมั่นใจว่า ชาวเทศบาลตำบลเวียงสระต้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น